ZARZĄD GŁÓWNY – PREZYDIUM ZARZĄDU NA KADENCJĘ 2020-2023

Prezes prof. UPP dr hab. Leszek Majchrzak tel. 61 848 7574 leszek.majchrzak@up.poznan.pl
v-ce Prezes dr inż. Janusz Lisowski tel. 604 971 971 janusz.lisowski@poczta.fm
v-ce Prezes prof. dr hab. Marek Gugała tel. 25 643 1353 marek.gugala@uph.edu.pl
Sekretarz generalny Prof. dr hab. Katarzyna Panasiewicz tel. 61 848 7395 katarzyna.panasiewicz@up.poznan.pl
Skarbnik prof. UPP dr hab. Robert Idziak tel. 61 848 7598 robert.idziak@up.poznan.pl

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO - PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁÓW
Oddział
Przewodniczący
tel.
e-mail:
Bydgoszcz dr hab. inż. Mirosław Nowakowski 52 581 6959 m.nowakowski@ihar.bydgoszcz.pl
Kraków dr hab. Robert Witkowicz, prof. UR 12 662 4385 rrwitkow@cyf-kr.edu.pl
Lublin Dr hab. Aleksandra Głowacka, prof. uczelni 81 445 6623 aleksandra.glowacka@up.lublin.pl
Łomża dr inż. Janusz Lisowski 604 971 971 janusz.lisowski@poczta.fm
Olsztyn dr hab. inż. Jacek Kwiatkowski 89 524 5326 jacek.kwiatkowski@uwm.edu.pl
Poznań prof. UPP dr hab. Leszek Majchrzak 61 848 7574 leszmaj@up.poznan.pl
Puławy prof. dr hab. Mariola Staniak 81 478 6795 mstaniak@iung.pulawy.pl
Rzeszów dr hab. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR 17 785 5321 szpunar-krok@wp.pl
Siedlce prof. dr hab. Antoni Bombik 25 643 1275 antoni.bombik@uph.edu.pl
Szczecin dr hab. inż. Marek Bury, prof. ZUT 91 449 6301 marek.bury@zut.edu.pl
Warszawa dr hab. Stanisław Samborski, prof. SGGW 22 593 2699 stanislaw_samborski@sggw.pl
Wrocław dr hab. inż. Janina Zawieja 71 320 1679 janina.zawieja@upwr.edu.pl
KOMISJA REWIZYJNA
dr hab. Arkadiusz Stępień, prof. UWM – przewodniczący; tel.: tel. 89 523 3266,    arkadiusz.stepien@uwm.edu.pl
dr hab. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR – v-ce przewodniczący; tel. 17 785 5321,   szpunar-krok@wp.pl
dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. uczelni – członek; tel. 52 374 9443,    edward.wilczewski@utp.edu.pl