Aktualności:

VIII Konferencja Naukowa PTA

pt. "Produkcyjne i ekologiczne aspekty zarządzania rolniczą przestrzenią produkcyjną" 11-13.09.2019 r

[Komunikat >>> ...]

[Więcej informacji >>> ...]

Strona główna

Polskie Towarzystwo Agronomiczne (PTA) powstało w 1983 roku, obecnie zrzesza około 620 członków. Organizatorem i pierwszym wieloletnim prezesem (20 lat) był prof. Leszek Malicki (Lublin). W kadencji 2004-2007 funkcję tę pełnił prof. Mariusz Fotyma (Puławy), a przez kolejne dwie kadencje (2008-2011, 2012-2015) obowiązki prezesa sprawował prof. Franciszek Borówczak (Poznań). Aktualnie prezesem Towarzystwa, w kadencji 2016-2019, jest dr hab. Stanisław Grześ (Poznań).

Działalność Towarzystwa koncentruje się na następujących celach...

więcej >>>

Deklaracja członkowska:

więcej informacji >>>

Kontakt:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Katedra Agronomii
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. 61 848 7385  fax. 61 848 7398  email: sgrzes@up.poznan.pl