Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 35, No. 3 (2018)

Występowanie biotypów rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L. = M. recutita L.) odpornego na tribenuron metylowy  Występowanie biotypów rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L. = M. recutita L.) odpornego na tribenuron metylowy
  Appearance Matricaria chamomilla biotype resistance to tribenuron methyl herbicide
Adamczewski K., Matysiak K., Kierzek R.
  Fragm. Agron. 35 (3) 2018, 7–13 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena organizacji produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego  Ocena organizacji produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego
  The evaluation of organization of plant production in selected farms in Lower Silesia Voivodeship
Bojarszczuk J., Podleśny J.
  Fragm. Agron. 35 (3) 2018, 14–27 Pełny tekst (Full text) PDF

Plonowanie nasienne życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) w warunkach Polski centralnej  Plonowanie nasienne życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) w warunkach Polski centralnej
  Seed yielding of Westerwold ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) in the conditions of Central Poland
Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Strzelczyk R.
  Fragm. Agron. 35 (3) 2018, 28–36 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ wybranych herbicydów na parametry biometryczne i komponenty plonu prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.).  Wpływ wybranych herbicydów na parametry biometryczne i komponenty plonu prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.).
  The effect of selected herbicides on biometric parameters and yield components of proso millet (Panicum miliaceum L.)
Chojnacka S., Kwiatkowski C.A., Haliniarz M., Drabowicz-Żybura M.
  Fragm. Agron. 35 (3) 2018, 37–46 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ sposobu i gęstości siewu na produktywność i jakość nasion łubinu białego. Część II. Wartość siewna i wigor nasion.  Wpływ sposobu i gęstości siewu na produktywność i jakość nasion łubinu białego. Część II. Wartość siewna i wigor nasion.
  Influence of sowing method and sowing rate on productivity and seed quality of white lupine. Part II. Sowing value and seed vigour
Faligowska A., Panasiewicz K., Szymańska G., Szukała J., Koziara W.
  Fragm. Agron. 35 (3) 2018, 47–54 Pełny tekst (Full text) PDF

 	Oddziaływanie nawozów mineralnych zawierających siarkę na właściwości chemiczne gleby  Oddziaływanie nawozów mineralnych zawierających siarkę na właściwości chemiczne gleby
  Influence of mineral fertilizers containing sulfur on soil chemical properties
Filipek-Mazur B., Tabak M., Gorczyca O., Bobowiec A.
  Fragm. Agron. 35 (3) 2018, 55–65 Pełny tekst (Full text) PDF

 Rozwój gospodarstw ekologicznych w województwie podkarpackim na tle Polski  Rozwój gospodarstw ekologicznych w województwie podkarpackim na tle Polski
  Development of organic agriculture in Podkarpackie Voivodship against Poland background
Jańczak-Pieniążek M., Jarecki W., Buczek J., Bobrecka-Jamro D.
  Fragm. Agron. 35 (3) 2018, 66–76 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ stresu zasolenia i suszy na wczesny rozwój wybranych gatunków pastewnych  Wpływ stresu zasolenia i suszy na wczesny rozwój wybranych gatunków pastewnych
  The influence of salinity and drought stress on the early growth of selected fodder plant species
Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Puła J., Lepiarczyk A., Zandi P.
  Fragm. Agron. 35 (3) 2018, 77–88 Pełny tekst (Full text) PDF

 Reakcja gorczycy białej uprawianej na nasiona na włączenie biostymulatora Asahi SL do technologii uprawy. Cz. I. Cechy morfologiczne roślin przed zbiorem i plon nasion  Reakcja gorczycy białej uprawianej na nasiona na włączenie biostymulatora Asahi SL do technologii uprawy. Cz. I. Cechy morfologiczne roślin przed zbiorem i plon nasion
  The reaction of white mustard grown for seeds on including Asahi SL biostimulant to cultivation technology. Part I. Morphological features of plants before harvesting and yield of seeds
Serafin-Andrzejewska M., Kozak M.
  Fragm. Agron. 35 (3) 2018, 89–98 Pełny tekst (Full text) PDF

 Reakcja gorczycy białej uprawianej na nasiona na włączenie biostymulatora Asahi SL do technologii uprawy. Cz. II. Skład chemiczny nasion  Reakcja gorczycy białej uprawianej na nasiona na włączenie biostymulatora Asahi SL do technologii uprawy. Cz. II. Skład chemiczny nasion
  The reaction of white mustard grown for seeds on including Asahi SL biostimulant to cultivation technology. Part II. Chemical composition of seeds
Serafin-Andrzejewska M., Kozak M.
  Fragm. Agron. 35 (3) 2018, 99–108 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ odmiany i warunków pogodowych w okresie wegetacji na straty przechowalnicze bulw ziemniaka  Wpływ odmiany i warunków pogodowych w okresie wegetacji na straty przechowalnicze bulw ziemniaka
  The influence of cultivar and weather conditions during the vegetation period on the storage losses of potato tubers
Trawczyński C., Wierzbicka A.
  Fragm. Agron. 35 (3) 2018, 109–117 Pełny tekst (Full text) PDF

 Produkcyjność i jakość biomasy wierzby energetycznej zbieranej w cyklach czteroletnich  Produkcyjność i jakość biomasy wierzby energetycznej zbieranej w cyklach czteroletnich
  Productivity and quality of biomass of willow as energy feedstock harvested in four-year cycles
Tworkowski J., Stolarski M. J., Szczukowski S., Krzyżaniak M.
  Fragm. Agron. 35 (3) 2018, 118–128 Pełny tekst (Full text) PDF

 	Wpływ terminu i gęstości siewu oraz warunków pogodowych na plonowanie morfotypów rzepaku ozimego o tradycyjnym i półkarłowym typie wzrostu  Wpływ terminu i gęstości siewu oraz warunków pogodowych na plonowanie morfotypów rzepaku ozimego o tradycyjnym i półkarłowym typie wzrostu
  Effect of date and density of sowing and weather conditions on seed yield and yield components of winter oilseed rape morfotypes with traditional and semidraft type of growth
Wielebski F., Wójtowicz M.
  Fragm. Agron. 35 (3) 2018, 129–141 Pełny tekst (Full text) PDF

 	Możliwość przewidywania długości spoczynku bulw ziemniaka na podstawie warunków atmosferycznych panujących w okresie wegetacji roślin  Możliwość przewidywania długości spoczynku bulw ziemniaka na podstawie warunków atmosferycznych panujących w okresie wegetacji roślin
  Possibility to predict the length of potato tuber rest based on atmospheric conditions during vegetation period
Zarzyńska K.
  Fragm. Agron. 35 (3) 2018, 142–151 Pełny tekst (Full text) PDF