Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 30, No. 1 (2013)

Plon i elementy plonowania pszenżyta ozimego w zależności od metody pielęgnacji i sposobu nawożenia azotem   Plon i elementy plonowania pszenżyta ozimego w zależności od metody pielęgnacji i sposobu nawożenia azotem
  Yielding and the yield components of winter triticale in the dependence on the methods of weed control and nitrogen application
Brzozowska I., Brzozowski J.
  Fragm. Agron. 30 (1) 2013, 7–19 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena ekonomiczna monokulturowej uprawy żyta jarego  Ocena ekonomiczna monokulturowej uprawy żyta jarego
  Economic evaluation of spring rye grown in monoculture
Dopka D., Korsak-Adamowicz M., Starczewski J., Paluszkiewicz J.
  Fragm. Agron. 30 (1) 2013, 20–26 Pełny tekst (Full text) PDF

Plonowanie jęczmienia jarego uprawianego w krótkotrwałej monokulturze w zależności od międzyplonu i sposobu odchwaszczania  Plonowanie jęczmienia jarego uprawianego w krótkotrwałej monokulturze w zależności od międzyplonu i sposobu odchwaszczania
  Yield of spring barley grown in short-term monoculture depending on stubble catch crop and weed control method
Gawęda D., Kwiatkowski C.A.
  Fragm. Agron. 30 (1) 2013, 27–35 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ nawożenia azotem na zachwaszczenie łanu pszenicy ozimej   Wpływ nawożenia azotem na zachwaszczenie łanu pszenicy ozimej
  Effect of nitrogen fertilization on weed infestation in winter wheat canopy
Harasim E., Wesołowski M.
  Fragm. Agron. 30 (1) 2013, 36–44 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ tradycyjnej i bezorkowej uprawy roli na zdrowotność i plonowanie buraków pastewnych  Wpływ tradycyjnej i bezorkowej uprawy roli na zdrowotność i plonowanie buraków pastewnych
  The effect of conventional tillage and direct seeding on sanitary conditions and yield of fodder beets
Jakubowska M., Majchrzak L.
  Fragm. Agron. 30 (1) 2013, 45–53 Pełny tekst (Full text) PDF

Kolorystyka muraw trawnikowych w zależności od głębokości umieszczenia hydrożelu w podłożu oraz rodzaju okrywy glebowej  Kolorystyka muraw trawnikowych w zależności od głębokości umieszczenia hydrożelu w podłożu oraz rodzaju okrywy glebowej
  Coloring of turf lawns in depend on the depth of hydrogel placement and kind of soil cover
Jankowski K., Sosnowski J., Jankowska J., Kowalczyk R.
  Fragm. Agron. 30 (1) 2013, 54–61 Pełny tekst (Full text) PDF

 Reakcja sorga zwyczajnego (Sorghum bicolor L. Moench) na wybrane herbicydy stosowane nalistnie  Reakcja sorga zwyczajnego (Sorghum bicolor L. Moench) na wybrane herbicydy stosowane nalistnie
  Response of Sorghum bicolor L. Moench to the selected postemergence herbicides
Kaczmarek S., Matysiak K., Kierzek R.
  Fragm. Agron. 30 (1) 2013, 62–68 Pełny tekst (Full text) PDF

Wrażliwość grzybów rodzaju Ascochyta Lib. porażających rośliny jednoliścienne na fungicydy  Wrażliwość grzybów rodzaju Ascochyta Lib. porażających rośliny jednoliścienne na fungicydy
  The chemical control of Ascochyta Lib., a fungal pathogen of monocotyledonous plants
Kosiada T., Irzykowska L.
  Fragm. Agron. 30 (1) 2013, 69–77 Pełny tekst (Full text) PDF

 Porównanie sposobów stosowania regulatorów wzrostu i rozwoju w życie ozimym  Porównanie sposobów stosowania regulatorów wzrostu i rozwoju w życie ozimym
  Comparison of application methods of plant growth regulators on winter rye
Matysiak K., Skrzypczak W., Kaczmarek S.
  Fragm. Agron. 30 (1) 2013, 78–91 Pełny tekst (Full text) PDF

 Zawartość przyswajalnych form niektórych makro- i mikroelementów w glebie lekkiej nawożonej popiołem ze słomy pszenicy ozimej   Zawartość przyswajalnych form niektórych makro- i mikroelementów w glebie lekkiej nawożonej popiołem ze słomy pszenicy ozimej
  Effect of winter wheat straw ash on the some macro- and microelements available forms content in light soil
Piekarczyk M.
  Fragm. Agron. 30 (1) 2013, 92–98 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ siedmiu wybranych czynników agrotechnicznych na produkcyjność pszenicy ozimej w warunkach dużego udziału zbóż w zmianowaniu. Część I. Plon biomasy nadziemnej, odżywienie roślin azotem oraz porażenie zgorzelą podstawy źdźbła  Wpływ siedmiu wybranych czynników agrotechnicznych na produkcyjność pszenicy ozimej w warunkach dużego udziału zbóż w zmianowaniu. Część I. Plon biomasy nadziemnej, odżywienie roślin azotem oraz porażenie zgorzelą podstawy źdźbła
  Effect of seven agronomic factors on winter wheat productivity cultivating in condition of an excessive share of cereals in crop rotation. Part I. Yield of aboveground biomass, nitrogen nutrition index and infection rate of root rot
Pisarek M., Rozbicki J., Samborski S., Wawryło B., Golba J.
  Fragm. Agron. 30 (1) 2013, 99–112 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ wybranych siedmiu czynników agrotechnicznych na produkcyjność pszenicy ozimej w warunkach dużego udziału zbóż w zmianowaniu. Część II. Plon ziarna i składowe plonu  Wpływ wybranych siedmiu czynników agrotechnicznych na produkcyjność pszenicy ozimej w warunkach dużego udziału zbóż w zmianowaniu. Część II. Plon ziarna i składowe plonu
  Effect of seven agronomic factors on winter wheat productivity cultivating in condition of an excessive share of cereals in crop rotation. Part II. Grain yield and it's components
Pisarek M., Rozbicki J., Samborski S., Wawryło B., Golba J.
  Fragm. Agron. 30 (1) 2013, 113–120 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ wsiewek międzyplonowych i płodozmianu na niektóre fizyczne i chemiczne właściwości gleby  Wpływ wsiewek międzyplonowych i płodozmianu na niektóre fizyczne i chemiczne właściwości gleby
  Influence of undersown catch crops and crop rotation on some physical and chemical properties of the soil
Wanic M., Kostrzewska M.K., Myśliwiec M., Brzezin G.M.
  Fragm. Agron. 30 (1) 2013, 121–132 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ przyorywanego rodzaju międzyplonu ścierniskowego na plonowanie i zachwaszczenie owsa w uprawie ekologicznej  Wpływ przyorywanego rodzaju międzyplonu ścierniskowego na plonowanie i zachwaszczenie owsa w uprawie ekologicznej
  The effect of the ploughed-in type of stubble catch crop on yield and weed infestation of ecologically grown oats
Wesołowski M., Cierpiała R.
  Fragm. Agron. 30 (1) 2013, 133–144 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena dokonań naukowych w dyscyplinie uprawa roślin w latach 2004–2009  Ocena dokonań naukowych w dyscyplinie uprawa roślin w latach 2004–2009
  Evaluation of scientific research in plant cultivation achievements in the years 2004-2009
Kotecki A., Warda M.
  Fragm. Agron. 30 (1) 2013, 145–150 Pełny tekst (Full text) PDF