Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 26, No. 3 (2009)

  Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu i stosowanych herbicydów
  Yield of winter wheat depending on previous crop and herbicides
Buczek J., Bobrecka-Jamro D., Szpunar-Krok E., Tobiasz-Salach R.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 7–14 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plon i skład chemiczny nasion mieszanek strączkowo-zbożowych
  Yield and chemical composition of legume/cereal mixture seeds
Buraczyńska D., Ceglarek F.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 15–24 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ terminu bronowania na plonowanie pszenicy jarej
  The influence of harrowing on yielding of spring wheat
Cierpiała R., Wesołowski M.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 25–33 Pełny tekst (Full text) PDF

  Architektura łanu i plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej w zależności od zastosowanych technologii uprawy
  Canopy architecture and yielding of selected spring wheat cultivars depending on cultivation technologies
Czarnocki S., Garwacka A., Starczewski J.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 34-41 Pełny tekst (Full text) PDF

  Produkcja głównych ziemiopłodów w województwie podkarpackim w aspekcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
  Production of main agricultural products in podkarpackie province in the aspect of sustainable development of agriculture and rural areas
Jarecki W., Bobrecka-Jamro D.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 42–47 Pełny tekst (Full text) PDF

  Aktualna rola międzyplonów w produkcji roślinnej i środowisku
  Role of catch crops in plant production and in the environment
Jaskulska I., Gałęzewski L.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 48–57 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej w zależności od poziomu agrotechniki
  Yielding of selected spring wheat cultivars depending on technology level
Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Kulig B.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 58–67 Pełny tekst (Full text) PDF

  Zdrowotność jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym z grochem siewnym
  Healthiness of spring barley in pure stand and mixture with pea
Kostrzewska M.K., Wanic M., Kurowski T.P., Okorski A., Nowicki J.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 68–75 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ dawki i sposobu aplikacji azotu na plonowanie grochu
  The influence of dose and application method of nitrogen on pea yielding
Księżak J.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 76–85 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ nawożenia organicznego i jesienno-wiosennego sposobu uprawy roli na wartość technologiczną korzeni buraka cukrowego
  The influence of organic fertilization and different cultivations methods on technological quality of sugar beet roots
Kuc P., Wacławowicz R.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 86–92 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie wybranych odmian bobiku w zależności od sposobu ochrony roślin i gęstości siewu
  Yielding of selected faba bean cultivars depending on plant protection methods and sowing density
Kulig B., Oleksy A., Sajdak A.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 93–101 Pełny tekst (Full text) PDF

  Zdrowotność pszenicy ozimej w stanowiskach po różnych sposobach dwuletniego ugorowania
  Health status of winter wheat depending on the two years method of lying the land fallow
Kurowski T.P., Marks M., Makowski P., Jaźwińska E.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 102–108 Pełny tekst (Full text) PDF

  Skuteczność różnych metod odchwaszczania kukurydzy oraz pobranie makropierwiastków przez chwasty
  Efficacy of different weed control methods in maize and macronutrients uptake by weeds
Liszka-Podkowa A., Sowiński J.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 109–117 Pełny tekst (Full text) PDF

  Produkcyjne i środowiskowe skutki wieloletniego stosowania systemów bezorkowych w uprawie grochu siewnego
  The productivity and environmental consequences of long-term ploughless tillage systems in field pea
Małecka I., Blecharczyk A., Dobrzeniecki T.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 118–127 Pełny tekst (Full text) PDF

  Zdolność rzepaku ozimego do wyrównywania plonu z nieobsianej powierzchni ścieżek technologicznych
  The ability of winter oilseed rape to compensate for the loss of yield from the unsown area of tramlines
Niemczyk H.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 128–136 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ międzyplonów ścierniskowych na plon i strukturę plonu bulw ziemniaka
  The influence of stubble catch crop on the yield and yield structure of potato tubers
Płaza A., Ceglarek F., Próchnicka M.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 137–145 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plon biomasy wierzby pozyskanej w krótkich rotacjach zbioru na plantacji przemysłowej
  The willow biomass yield obtained in short harvest rotation on an industrial plantation
Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M., Fortuna W.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 146–155 Pełny tekst (Full text) PDF

  Oddziaływanie wybranych czynników agrotechnicznych na jakość bulw ziemniaka
  The influence of some agricultural factors on the quality of potato tubers
Turska E., Wielogórska G., Rymuza K.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 156–161 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ oddziaływań konkurencyjnych pomiędzy jęczmieniem jarym i grochem siewnym na zawartość makroelementów w różnych częściach roślin
  The influence of competition between spring barley and field pea on content of macroelements in different parts of the plants
Wanic M., Michalska M.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 162–174 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ przedplonu i dawek herbicydu na architekturę łanu pszenicy ozimej
  The effect of previous crop and herbicide doses on stand architecture of winter wheat
Wesołowski M., Boniek Z.
  Fragm. Agron. 26 (3) 2009, 175–181 Pełny tekst (Full text) PDF