Deklaracja członkowska:


D E K L A R A C J A do Polskiego Towarzystwa Agronomicznego


 Uwaga: wypełnić w 2 egzemplarzach

 • POBIERZ DEKLARACJĘ
 •   (Microsoft Word)

 • European Society for Agronomy - Membership Application


  Składki:

  1. Dla "zarobkujących" członków PTA  ustala się obowiązkową wysokość składki w kwocie 50 zł (do Zarządu Głównego wpływa 30 zł, reszta do wykorzystania w Oddziałach).

  2. Nie ustala się obowiązkowej składki dla "nie zarobkujących" członków PTA (emeryci i studenci lub doktoranci), ale składkę taką w dowolnej wysokości nie przekraczającej jednak składki obowiązującej ma prawo ustalić Oddział.

  3. Za każdego członka PTA, który będzie otrzymywał Fragmenta Agronomica, Oddział odprowadza na konto Zarządu Głównego kwotę 25 zł.