Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: andrzej.blecharczyk@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 40, No. 2 (2023)

Pytanie o 'Rolnictwo x.0'? Perspektywy wdrażania strategii rozwoju agrobiznesu na przykładzie Wielkopolski.   Pytanie o 'Rolnictwo X.0'? Perspektywy wdrażania strategii rozwoju agrobiznesu na przykładzie Wielkopolski.
  On to be 'Agriculture X.0'? Prospects for implementing the agribusiness development strategies on the case of Wielkopolska.
Ornoch M., Majchrzak L., Sarniak Ł., Wanat L.
  Fragm. Agron. 40 (2) 2023, 1–13 Pełny tekst (Full text) PDF

Jakość zielonej paszy mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym na różnych etapach zbioru   Jakość zielonej paszy mieszanek grochu siewnego z pszenżytem jarym na różnych etapach zbioru.
  Green forage quality of mixtures of field pea and spring triticale at different stages of harvesting
Górski R., Płaza A.
  Fragm. Agron. 40 (2) 2023, 14–24 Pełny tekst (Full text) PDF