Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: andrzej.blecharczyk@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 40, No. 1 (2023)

Wpływ terminu siewu na warunki rozwoju i plonowanie roślin uprawianych w międzyplonie ścierniskowym   Wpływ terminu siewu na warunki rozwoju i plonowanie roślin uprawianych w międzyplonie ścierniskowym.
  Influence of the sowing date on the development conditions and yield of plants grown as a catch crops
Wilczewski E.
  Fragm. Agron. 40 (1) 2023, 1–13 Pełny tekst (Full text) PDF

Molekularne mechanizmy odporności na fuzariozę kolb kukurydzy.    Molekularne mechanizmy odporności na fuzariozę kolb kukurydzy.
  The molecular mechanisms in resistance reaction on maize cob fusariosis
Sobiech A.
  Fragm. Agron. 40 (1) 2023, 14–24 Pełny tekst (Full text) PDF

Wykorzystanie metod biotechnologicznych w hodowli kukurydzy    Wykorzystanie metod biotechnologicznych w hodowli kukurydzy
  Use of biotechnological methods in corn breeding
Nowak B.
  Fragm. Agron. 40 (1) 2023, 25–32 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena poprawności mapowania plonu ziemniaka   Ocena poprawności mapowania plonu ziemniaka
  Evaluation of the correctness of potato yield mapping
Ptaszyński M., Samborski S.
  Fragm. Agron. 40 (1) 2023, 33–43 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena zależności między znormalizowanym różnicowym wskaźnikiem roślinności, a plonem ziemniaka     Ocena zależności między znormalizowanym różnicowym wskaźnikiem roślinności, a plonem ziemniaka
  Evaluation of the relationship between normalized difference vegetation index and potato yield
Ptaszyński M., Leszczyńska R., Samborski S.
  Fragm. Agron. 40 (1) 2023, 44–49 Pełny tekst (Full text) PDF