Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: andrzej.blecharczyk@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 39, No. 2 (2022)

Analiza zmian składników bilansu majątkowego gospodarstw rolnych powiatu siedleckiego.  Analiza zmian składników bilansu majątkowego gospodarstw rolnych powiatu siedleckiego.
  Analysis of changes in balance sheet components of agricultural holdings in Siedlce district
Niewęgłowski M., Rymuza K.
  Fragm. Agron. 39 (2) 2022, 1–9 Pełny tekst (Full text) PDF

Zawartość tłuszczu surowego i popiołu surowego w mieszankach grochu siewnego z pszenżytem jarym uprawianych na zieloną masę  Zawartość tłuszczu surowego i popiołu surowego w mieszankach grochu siewnego z pszenżytem jarym uprawianych na zieloną masę
  The crude fat and ash content in mixtures of field pea and spring triticale grown for green matter
Górski R., Rudziński R., Płaza A.
  Fragm. Agron. 39 (2) 2022, 10–19 Pełny tekst (Full text) PDF