Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: andrzej.blecharczyk@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 39, No. 1 (2022)

Problemy zachowania zbiorowisk trawiasto-turzycowych cennych przyrodniczo na przykładzie obszaru chronionego krajobrazu   Problemy zachowania zbiorowisk trawiasto-turzycowych cennych przyrodniczo na przykładzie obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Warty i Dolnej Noteci".
  Problems of conservation of grass-sedge communities of naturally valuable on the example of the protected landscape area "Warta Valley and Lower Notec"
Grzelak M., Wrońska-Pilarek D., Janyszek-Sołtysiak M., Gaweł E., Majchrzak L.
  Fragm. Agron. 39 (1) 2022, 1–21 Pełny tekst (Full text) PDF

Występowanie chorób podsuszkowych na polach produkcyjnych pszenicy ozimej  Występowanie chorób podsuszkowych na polach produkcyjnych pszenicy ozimej
  The occurrence of cushion diseases in winter wheat production fields
Rachoń L., Woźniak A., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Szydłowska-Tutaj M., Lewko P., Makowski A.
  Fragm. Agron. 39 (1) 2022, 22–29 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ technologii uprawy na wigor i wartość siewną nasion łubinu wąskolistnego
  Wpływ technologii uprawy na wigor i wartość siewną nasion łubinu wąskolistnego
  Influence of farming systems on vigour and sowing value of narrow-leaved lupin seeds
Faligowska A.
  Fragm. Agron. 39 (1) 2022, 30–37 Pełny tekst (Full text) PDF

Biologiczne środki ochrony roślin jako alternatywa dla konwencjonalnych pestycydów
  Biologiczne środki ochrony roślin jako alternatywa dla konwencjonalnych pestycydów
  Biological plant protection products as an alternative to conventional pesticides
Kujawa O., Sobiech Ł., Grzanka M., Sawinska Z.
  Fragm. Agron. 39 (1) 2022, 38–47 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena jakości siewnej nasion soi (Glycine max L.) w zależności od szczepienia nasion
  Ocena jakości siewnej nasion soi (Glycine max L.) w zależności od szczepienia nasion
  Assessment of sowing value and vigour of soybean seeds (Glycine max L.) depending on seeds inoculation
Omonuwa A., Panasiewicz K.
  Fragm. Agron. 39 (1) 2022, 48–54 Pełny tekst (Full text) PDF