Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: andrzej.blecharczyk@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 38, No. 1 (2021)

Wpływ deszczowania, sposobu uprawy roli oraz nawożenia azotem przedplonu na wigor i wartość siewną nasion łubinu wąskolistnego  Wpływ deszczowania, sposobu uprawy roli oraz nawożenia azotem przedplonu na wigor i wartość siewną nasion łubinu wąskolistnego
  Influence of irrigation, soil tillage system and nitrogen fertilization of pre-crop on seed vigour and sowing value of narrow-leaved lupin
Faligowska A.
  Fragm. Agron. 38 (1) 2021, 1–9 Pełny tekst (Full text) PDF

 Skuteczność mieszanin herbicydów stosowanych w kukurydzy cukrowej  Skuteczność mieszanin herbicydów stosowanych w kukurydzy cukrowej
  Efficacy of herbicide mixtures used in sweetcorn
Waligóra H., Majchrzak L.
  Fragm. Agron. 38 (1) 2021, 10–16 Pełny tekst (Full text) PDF