Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 37, No. 1 (2020)

 Analiza wskaźników produkcyjno-ekonomicznych zrównoważonego rozwoju gospodarstw i wybranych cech gospodarstw  Analiza wskaźników produkcyjno-ekonomicznych zrównoważonego rozwoju gospodarstw i wybranych cech gospodarstw
  Production-economic indexes analysis of sustainable development of farms and selected farm features
Niewęgłowski M., Szczygielska M., Włodarczyk B.
  Fragm. Agron. 37 (1) 2020, 1–12 Pełny tekst (Full text) PDF

 Ocena skuteczności chwastobójczej herbicydów stosowanych w uprawie kukurydzy cukrowej  Ocena skuteczności chwastobójczej herbicydów stosowanych w uprawie kukurydzy cukrowej
  Evaluation of herbicide efficacy applied in sugar maize cultivation
Waligóra H., Majchrzak L., Kostiw P.
  Fragm. Agron. 37 (1) 2020, 13–19 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wartość siewna i wigor nasion łubinu żółtego w zależności od odmiany i sposobu uprawy roli  Wartość siewna i wigor nasion łubinu żółtego w zależności od odmiany i sposobu uprawy roli
  Sowing value and vigour of yellow lupin seeds depending on variety and tillage system
Panasiewicz K.
  Fragm. Agron. 37 (1) 2020, 20–25 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ sposobu uprawy roli na wartość siewną i wigor nasion łubinu białego  Wpływ sposobu uprawy roli na wartość siewną i wigor nasion łubinu białego
  Influence of tillage system on sowing value and seed vigour of white lupin
Panasiewicz K.
  Fragm. Agron. 37 (1) 2020, 26–31 Pełny tekst (Full text) PDF

 Ocena plonowania odmian sorga w warunkach Wielkopolski  Ocena plonowania odmian sorga w warunkach Wielkopolski
  The evaluation of sorghum varieties yield in Wielkopolska conditions
Nowicka S., Waligóra H.
  Fragm. Agron. 37 (1) 2020, 32–37 Pełny tekst (Full text) PDF

Plonowanie rzepaku ozimego uprawianego w II roku wpływu następczego roślin strączkowych w zależności od uprawy roli i nawożenia azotem.  Plonowanie rzepaku ozimego uprawianego w II roku wpływu następczego roślin strączkowych w zależności od uprawy roli i nawożenia azotem.
  Yield of winter oilseed rape grown in the second year of the following effects of legumes depending on the tillage and nitrogen fertilization
Blecharczyk A., Paszkowski A., Dudzińska A.
  Fragm. Agron. 37 (1) 2020, 38–46 Pełny tekst (Full text) PDF