Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 36, No. 4 (2019)

 Porównanie plonowania i wartości energetycznych ślazowca pensylwańskiego z miskantem olbrzymim w trzech kolejnych latach uprawy  Porównanie plonowania i wartości energetycznych ślazowca pensylwańskiego z miskantem olbrzymim w trzech kolejnych latach uprawy
  Comparison of yielding and energy values of the pennsylvanian mallow with the miscanthus giganteus in three following years of cultivation
Lisowski J., Borusiewicz A,
  Fragm. Agron. 36 (4) 2019, 1–7 Pełny tekst (Full text) PDF

 Plonowanie odmian kukurydzy cukrowej w warunkach Wielkopolski  Plonowanie odmian kukurydzy cukrowej w warunkach Wielkopolski
  Yielding of sugar maize varieties cultivation in Wielkopolska conditions
Waligóra H., Majchrzak L.
  Fragm. Agron. 36 (4) 2019, 8–14 Pełny tekst (Full text) PDF

 	Wielowymiarowa subiektywna ocena materialnych warunków życia i dobrostanu w gospodarstwach domowych rolników w Polsce  Wielowymiarowa subiektywna ocena materialnych warunków życia i dobrostanu w gospodarstwach domowych rolników w Polsce
  Multidimensional subjective assessment of material living conditions and well-being of farmers' households in Poland
Wołoszyn A., Głowicka-Wołoszyn R., Świtek S., Grzanka M.
  Fragm. Agron. 36 (4) 2019, 15–26 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ następstwa roślin i nawożenia na plonowanie pszenicy ozimej  Wpływ następstwa roślin i nawożenia na plonowanie pszenicy ozimej
  Impact of crop sequence and fertilization on yield of winter wheat
Blecharczyk A., Zawada D., Sawinska Z., Małecka-Jankowiak I., Waniorek W.
  Fragm. Agron. 36 (4) 2019, 27–35 Pełny tekst (Full text) PDF

 Analiza przestrzenna wybranych gospodarstw rolnych na podstawie systemu szybkiej identyfikacji   Analiza przestrzenna wybranych gospodarstw rolnych na podstawie systemu szybkiej identyfikacji
  Analysis of the spatial diversity of selected farms based on the rapid identification system
Kupiec J.M., Głąbik P.
  Fragm. Agron. 36 (4) 2019, 36–53 Pełny tekst (Full text) PDF

 Regionalne uwarunkowania budowania potencjału rozwoju obszarów wiejskich w Polsce   Regionalne uwarunkowania budowania potencjału rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
  Regional conditions for the building of development potential in rural areas in Poland
Paszkowski S., Sarniak Ł., Wanat L.
  Fragm. Agron. 36 (4) 2019, 54–66 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ nawożenia odpadami pofermentacyjnymi z biogazowni na podłoże i jakość nawierzchni trawnika  Wpływ nawożenia odpadami pofermentacyjnymi z biogazowni na podłoże i jakość nawierzchni trawnika
  Effect of fertilization with pofermental waste from a biogas plant on the substrate and law surface quality
Kitczak T.
  Fragm. Agron. 36 (4) 2019, 67–77 Pełny tekst (Full text) PDF