Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 36, No. 3 (2019)

 Wpływ nawożenia na plonowanie ziemniaka jadalnego  Wpływ nawożenia na plonowanie ziemniaka jadalnego
  Effect of fertilization on yielding of edible potatoes
Cieciura-Olczyk M.
  Fragm. Agron. 36 (3) 2019, 1–11 Pełny tekst (Full text) PDF

 Zawartość wybranych mikropierwiastków w wodzie odciekowej łąki górskiej  Zawartość wybranych mikropierwiastków w wodzie odciekowej łąki górskiej
  Content of some microelements in seepage water of a mountain meadow
Kacorzyk P., Kasperczyk M.
  Fragm. Agron. 36 (3) 2019, 12–19 Pełny tekst (Full text) PDF

 Ocena poprawności wykonania raportów oceny oddziaływania na środowisko dla wybranych ferm wielkoprzemysłowych   Ocena poprawności wykonania raportów oceny oddziaływania na środowisko dla wybranych ferm wielkoprzemysłowych
  Evaluation of the correct performance of environmental impact assessment reports for selected large industrial farm
Kupiec J.M., Brambor Ż.
  Fragm. Agron. 36 (3) 2019, 20–36 Pełny tekst (Full text) PDF

 Ocena różnorodności florystycznej i przydatności do wypasu zespołu Inuletum ensifoliae – przykład ubogiego pastwiska  Ocena różnorodności florystycznej i przydatności do wypasu zespołu Inuletum ensifoliae – przykład ubogiego pastwiska
  Floristic diversity and suitability for grazing of Inuletum ensifoliae association – example of a poor pasture
Musiał K., Grygierzec B.
  Fragm. Agron. 36 (3) 2019, 37–51 Pełny tekst (Full text) PDF

 Właściwości przeciwutleniające kwiatów Nigella sativa L.  Właściwości przeciwutleniające kwiatów Nigella sativa L.
  Antioxidant properties of Nigella sativa L. flowers
Radzikowska D., Kowalczewski P.Ł., Witkowska-Banaszczak E.
  Fragm. Agron. 36 (3) 2019, 52–58 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ wieloletniej monokultury na porażenie żyta ozimego przez choroby w zależności od nawożenia  Wpływ wieloletniej monokultury na porażenie żyta ozimego przez choroby w zależności od nawożenia
  The influence of long-term monoculture on infection of winter rye by diseases depending on fertilization
Sawinska Z., Blecharczyk A., Małecka-Jankowiak I.
  Fragm. Agron. 36 (3) 2019, 59–69 Pełny tekst (Full text) PDF

 Ocena skuteczności chwastobójczej wybranych herbicydów stosowanych w uprawie sorga zwyczajnego (Sorghum bicolor L.)   Ocena skuteczności chwastobójczej wybranych herbicydów stosowanych w uprawie sorga zwyczajnego (Sorghum bicolor L.)
  Efficacy assessment of selected herbicides applied in Sorghum bicolor L. cultivation
Waligóra H., Majchrzak L.
  Fragm. Agron. 36 (3) 2019, 70–76 Pełny tekst (Full text) PDF