Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 36, No. 2 (2019)

Narastanie plonu ziemniaka pod wpływem nawożenia organicznego, naturalnego i azotem  Narastanie plonu ziemniaka pod wpływem nawożenia organicznego, naturalnego i azotem
  Potato yielding on the effect of organic, natural and nitrogen fertilization
Cieciura-Olczyk M.
  Fragm. Agron. 36 (2) 2019, 7–17 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ sposobu i gęstości siewu na produktywność  i jakość nasion łubinu białego. Część III. Skład chemiczny nasion i resztek pozbiorowych  Wpływ sposobu i gęstości siewu na produktywność i jakość nasion łubinu białego. Część III. Skład chemiczny nasion i resztek pozbiorowych
  Influence of sowing method and density on the productivity and seed quality of white lupine. Part III. Chemical composition of seeds and post-harvest residues
Faligowska A., Panasiewicz K., Szymańska G., Szukała J., Koziara W., Szulc K.
  Fragm. Agron. 36 (2) 2019, 18–26 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ wybranych czynników siedliska na zróżnicowanie florystyczne, walory przyrodnicze i wartość gospodarczą zbiorowiska z turzycą pospolitą (Carex nigra Reichard) w dolinie Noteci Bystrej  Wpływ wybranych czynników siedliska na zróżnicowanie florystyczne, walory przyrodnicze i wartość gospodarczą zbiorowiska z turzycą pospolitą (Carex nigra Reichard) w dolinie Noteci Bystrej"
  Influence of selected habitat factors on floristic diversity, natural values and economic value of the black sedge (Carex nigra Reichard) community in the Noteć Bystra valley
Grzelak M., Majchrzak L., Janyszek-Sołtysiak M., Gaweł E., Wrońska-Pilarek D.
  Fragm. Agron. 36 (2) 2019, 27–35 Pełny tekst (Full text) PDF

 Ocena wapnowania łąki górskiej  Ocena wapnowania łąki górskiej
  Evaluation of liming of a mountain meadow
Kacorzyk P., Kasperczyk M., Szewczyk W.
  Fragm. Agron. 36 (2) 2019, 36–41 Pełny tekst (Full text) PDF

Lnianka siewna – roślina historyczna czy perspektywiczna?  Lnianka siewna – roślina historyczna czy perspektywiczna?
  Camelina sativa – a historical or perspective plant?
Kurasiak-Popowska D.
  Fragm. Agron. 36 (2) 2019, 42–54 Pełny tekst (Full text) PDF

Wartość browarna ziarna nowych odmian jęczmienia typu null-lox   Wartość browarna ziarna nowych odmian jęczmienia typu null-lox
  Brewing grain quality of new null-lox type barley cultivars
Liszewski M., Błażewicz J.
  Fragm. Agron. 36 (2) 2019, 55–64 Pełny tekst (Full text) PDF

Postęp hodowlany w polskim rejestrze odmian pszenicy ozimej w latach 1969–2016. Część II. Odporność na czynniki biotyczne i abiotyczne  Postęp hodowlany w polskim rejestrze odmian pszenicy ozimej w latach 1969–2016. Część II. Odporność na czynniki biotyczne i abiotyczne
  Breeding progress in the polish register of varieties of the winter wheat in years 1969–2016. Part II. Resistance to biotic and abiotic stresses
Rudnicki F., Piekarczyk M.
  Fragm. Agron. 36 (2) 2019, 65–85 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ nawożenia siarką na cechy morfologiczne, plon biologiczny nasion i zagęszczenie łanu gorczycy białej uprawianej na nasiona  Wpływ nawożenia siarką na cechy morfologiczne, plon biologiczny nasion i zagęszczenie łanu gorczycy białej uprawianej na nasiona
  The effect of sulphur fertilization on morphological features, biological yield of seeds and plant density of white mustard grown for seeds
Serafin-Andrzejewska M.
  Fragm. Agron. 36 (2) 2019, 86–96 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ symulowanych przymrozków wiosennych na uszkodzenia kwitnących roślin rzepaku ozimego oraz straty w plonie nasion  Wpływ symulowanych przymrozków wiosennych na uszkodzenia kwitnących roślin rzepaku ozimego oraz straty w plonie nasion
  Effect of simulated spring frosts on damage to flowering winter rape plants and losses in yield of seeds
Wielebski F., Wójtowicz M.
  Fragm. Agron. 36 (2) 2019, 97–105 Pełny tekst (Full text) PDF