Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 35, No. 4 (2018)

 Plonowanie i struktura plonu pszenicy ozimej w zależności od rozstawu rzędów i stosowania herbicydu  Plonowanie i struktura plonu pszenicy ozimej w zależności od rozstawu rzędów i stosowania herbicydu
  Winter wheat yield and yield structure depending on row spacing and herbicide application
Brzozowska I., Brzozowski J.
  Fragm. Agron. 35 (4) 2018, 7–16 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ biologicznej, chemicznej i integrowanej ochrony ziemniaka przed Phytophtora infestans (Mont.) de Bary na jakość bulw  Wpływ biologicznej, chemicznej i integrowanej ochrony ziemniaka przed Phytophthora infestans (Mont.) de Bary na jakość bulw
  An effect of biological, chemical and integrated potato protection against Phytophthora infestans (Mont.) de Bary on the quality of tubers
Kołodziejczyk M.
  Fragm. Agron. 35 (4) 2018, 17–28 Pełny tekst (Full text) PDF

 Ocena produkcyjności bobiku w zależności od dawki hydrożelu i poziomu wilgotności gleby  Ocena produkcyjności bobiku w zależności od dawki hydrożelu i poziomu wilgotności gleby
  Evaluation of faba bean productivity depending on hydrożel rate and humidity soil level
Księżak J.
  Fragm. Agron. 35 (4) 2018, 29–40 Pełny tekst (Full text) PDF

 Ocena wpływu fermy kur niosek na wybrane parametry jakościowe wód   Ocena wpływu fermy kur niosek na wybrane parametry jakościowe wód
  Assessment of the impact of the laying hens farm on selected water quality parameters
Kupiec J. M., Andrzejewska B.
  Fragm. Agron. 35 (4) 2018, 41–54 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ traktowania pszenicy EM Naturalnie Aktywny i Asahi SL na żerowanie i rozwój mszycy czeremchowo-zbożowej (Rhopalosiphum padi L. (Aphididae, Hemiptera) oraz syntezę wolnych kwasów fenolowych  Wpływ traktowania pszenicy EM Naturalnie Aktywny i Asahi SL na żerowanie i rozwój mszycy czeremchowo-zbożowej (Rhopalosiphum padi L. (Aphididae, Hemiptera) oraz syntezę wolnych kwasów fenolowych
  Effect of the application of EM Naturalnie Aktywny and Asahi SL preparation in wheat on feeding and development of bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L. (Aphididae, Hemiptera)) and synthesis of free phenolic acids
Lamparski R., Kotwica K., Balcerek M., Modnicki D., Piekarczyk M.
  Fragm. Agron. 35 (4) 2018, 55–66 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ następczy łubinów i grochu na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od uprawy roli i nawożenia azotem  Wpływ następczy łubinów i grochu na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od uprawy roli i nawożenia azotem
  Effect of lupins and pea on the subsequent winter wheat yield depending of tillage and nitrogen fertilization
Małecka-Jankowiak I., Blecharczyk A., Sawinska Z., Waniorek W.
  Fragm. Agron. 35 (4) 2018, 67–79 Pełny tekst (Full text) PDF

 	Odmiany roślin strączkowych w katalogu wspólnotowym Unii Europejskiej   Odmiany roślin strączkowych w katalogu wspólnotowym Unii Europejskiej
  Varieties of pulses in the EU common catalogue
Prusiński J.
  Fragm. Agron. 35 (4) 2018, 80–92 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wartość odżywcza i skład mineralny oplewionych oraz nieoplewionych gatunków pszenicy jarej w zależności od technologii uprawy   Wartość odżywcza i skład mineralny oplewionych oraz nieoplewionych gatunków pszenicy jarej w zależności od technologii uprawy
  Nutritive value and mineral composition of husked and naked spring wheat species in relation to cultivation technology
Rachoń L., Szumiło G., Woźniak A., Krochmal-Marczak B., Szafrańska A.
  Fragm. Agron. 35 (4) 2018, 93–102 Pełny tekst (Full text) PDF

 Skuteczność herbicydów o różnych mechanizmach działania w odchwaszczaniu pszenicy ozimej  Skuteczność herbicydów o różnych mechanizmach działania w odchwaszczaniu pszenicy ozimej
  Efficiency of herbicide with different mode of action in weed control winter wheat
Sobiech Ł., Idziak R., Sakowicz T., Wieszołek G.
  Fragm. Agron. 35 (4) 2018, 103–112 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ dolistnego preparatu krzemowego na plon i jakość bulw ziemniaka w porównaniu do wybranych biostymulatorów  Wpływ dolistnego preparatu krzemowego na plon i jakość bulw ziemniaka w porównaniu do wybranych biostymulatorów
  The effect of foliar preparation with silicon on the yield and quality of potato tubers in compared to selected biostimulators
Trawczyński C.
  Fragm. Agron. 35 (4) 2018, 113–122 Pełny tekst (Full text) PDF

 Ocena zmienności i współzależności cech użytkowych w kolekcji oleistych odmian i rodów lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.)  Ocena zmienności i współzależności cech użytkowych w kolekcji oleistych odmian i rodów lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.)
  Analysis of variability and correlation of functional traits of linseed (Linum usitatissimum L.) oil cultivars and strains
Walkowiak M., Krótka K., Wielebski F., Michalski K., Silska G., Praczyk M., Spasibionek S.
  Fragm. Agron. 35 (4) 2018, 123–137 Pełny tekst (Full text) PDF

 Następcze oddziaływanie międzyplonów i uprawy roli na zdrowotność pszenżyta ozimego  Następcze oddziaływanie międzyplonów i uprawy roli na zdrowotność pszenżyta ozimego
  Residual effect of catch crops and tillage on winter triticale health status
Wojciechowski W., Gajewska A.
  Fragm. Agron. 35 (4) 2018, 138–144 Pełny tekst (Full text) PDF

 Fitoindykacyjna ocena warunków siedliskowych odłogów na obszarze zanieczyszczonym metalami ciężkimi  Fitoindykacyjna ocena warunków siedliskowych odłogów na obszarze zanieczyszczonym metalami ciężkimi
  Phytoindication evaluation of fallow land in heavy metal polluted region
Zarzycki J., Petryk A.
  Fragm. Agron. 35 (4) 2018, 145–156 Pełny tekst (Full text) PDF