Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 35, No. 1 (2018)

Wpływ zróżnicowanego dokarmiania dolistnego na wybrane cechy fizjologiczne buraka cukrowego  Wpływ zróżnicowanego dokarmiania dolistnego na wybrane cechy fizjologiczne buraka cukrowego
  Effect of differentiated foliar fertilization on chosen physiological features of sugar beet
Artyszak A., Chołuj D., Gozdowski D., Kucińska
  Fragm. Agron. 35 (1) 2018, 7–16 Pełny tekst (Full text) PDF

Oddziaływanie nawożenia dolistnego nawozami makro- i mikroelementowymi na plonowanie i strukturę plonu kilku odmian ziemniaka  Oddziaływanie nawożenia dolistnego nawozami makro- i mikroelementowymi na plonowanie i strukturę plonu kilku odmian ziemniaka
  Impact of foliar fertilization based on macroelement and microelement fertilizers on yielding and structure of yield in several potato cultivars
Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B.
  Fragm. Agron. 35 (1) 2018, 17–28 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ mączki z nasion i okwiatu barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) na początkowy wzrost kukurydzy i dwóch gatunków chwastów  Wpływ mączki z nasion i okwiatu barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) na początkowy wzrost kukurydzy i dwóch gatunków chwastów
  The influence of meal from seeds and perianth of Sosnovskyi hogweed (Heracleum sosnowskyi Manden.) on initial growth of maize and two weeds species
Gala-Czekaj D., Jop B., Synowiec A.
  Fragm. Agron. 35 (1) 2018, 29–39 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ entomopatogenicznego grzyba Isaria fumosorosea na plon, elementy plonowania i wskaźniki wegetacyjne bobiku   Wpływ entomopatogenicznego grzyba Isaria fumosorosea na plon, elementy plonowania i wskaźniki wegetacyjne bobiku
  The effect of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea on the yield, the yield components and the vegetation indices of faba bean
Krupa M., Kulig B., Ropek D., Witkowicz R., Ślizowska A.
  Fragm. Agron. 35 (1) 2018, 40–52 Pełny tekst (Full text) PDF

Porównanie plonowania, ciepła spalania i wartości opałowej ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita L.) z miskantem olbrzymim (Miscanthus x giganteus) uprawianych na terenie województwa podlaskiego   Porównanie plonowania, ciepła spalania i wartości opałowej ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita L.) z miskantem olbrzymim (Miscanthus x giganteus) uprawianych na terenie województwa podlaskiego
  Comparison of yield, combustion heat and calorific value of virginia mallow (Sida hermaphrodita L.) and miscanthus giganteus (Miscanthus x giganteus) growth in the Podlaskie Voivodeship
Lisowski J., Borusiewicz A., Porwisiak H.
  Fragm. Agron. 35 (1) 2018, 53–61 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ zróżnicowanych warunków glebowych na plonowanie odmian pszenżyta ozimego  Wpływ zróżnicowanych warunków glebowych na plonowanie odmian pszenżyta ozimego
  Influence of various soil conditions on yielding of winter triticale cultivars
Noworolnik K., Jaśkiewicz B.
  Fragm. Agron. 35 (1) 2018, 62–71 Pełny tekst (Full text) PDF

Plonowanie łubinu wąskolistnego w zależności od odmiany, sposobu siewu i gęstości siewu  Plonowanie łubinu wąskolistnego w zależności od odmiany, sposobu siewu i gęstości siewu
  Yielding of narrow-leaved lupin depending on varieties, sowing method and sowing rate
Panasiewicz K., Faligowska A., Szymańska G., Koziara W., Szukała J., Poniatowska J.
  Fragm. Agron. 35 (1) 2018, 72–80 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ stosowania fungicydów, preparatów mikrobiologicznych i wyciągów z ziół na kształtowanie plonu ziemniaka  Wpływ stosowania fungicydów, preparatów mikrobiologicznych i wyciągów z ziół na kształtowanie plonu ziemniaka
  Effect of the fungicides, microbiological preparations and extracts with herbs on the yield of potato
Pszczółkowski P., Sawicka B.
  Fragm. Agron. 35 (1) 2018, 81–93 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena wartości pokarmowej oraz jakości kiszonki z kukurydzy (Zea mays L.) w zależności od wysokości cięcia oraz dodatku kiszonkarskiego   Ocena wartości pokarmowej oraz jakości kiszonki z kukurydzy (Zea mays L.) w zależności od wysokości cięcia oraz dodatku kiszonkarskiego
  Evaluation of nutritive value and quality of maize (Zea mays L.) silage depending on cutting height and ensiling additive
Szymańska G., Sulewska H., Faligowska A., Ratajczak K.
  Fragm. Agron. 35 (1) 2018, 94– 105 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena wpływu nawożenia dolistnego na plonowanie i skład chemiczny nasion gryki (Fagopyrum esculentum Moench)  Ocena wpływu nawożenia dolistnego na plonowanie i skład chemiczny nasion gryki (Fagopyrum esculentum Moench)
  Evaluating the influence of foliar fertilization on the yield and chemical composition of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench)
Tobiasz-Salach R., Krochmal-Marczak B., Bobrecka-Jamro D.
  Fragm. Agron. 35 (1) 2018, 106–114 Pełny tekst (Full text) PDF