Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 34, No. 4 (2017)

Wpływ udziału Festuca arundinacea w runi łąkowej na skład chemiczny pozyskiwanej paszy  Wpływ udziału Festuca arundinacea w runi łąkowej na skład chemiczny pozyskiwanej paszy
  The impact of Festuca arundinacea in meadow sward on the chemical composition of obtained fodder
Czyż H., Jänicke H., Kitczak T., Bury M.
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 7–16 Pełny tekst (Full text) PDF

•	Wpływ ochrony herbicydowej w bezpłużnej uprawie kukurydzy na nasilenie fuzariozy kolb i zgorzeli łodyg oraz parametry jakościowe ziarna w zależności od odmiany  Wpływ ochrony herbicydowej w bezpłużnej uprawie kukurydzy na nasilenie fuzariozy kolb i zgorzeli łodyg oraz parametry jakościowe ziarna w zależności od odmiany
  Influence of herbicidal control effect in ploughless tillage of maize for increase the ear rot and stalk rot and quality parameters of grain depending on the variety
Gołębiowska H., Pląskowska E
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 17–31 Pełny tekst (Full text) PDF

•	Reakcja słowackich odmian pszenicy twardej ozimej na poziom agrotechniki w warunkach klimatyczno-glebowych małopolski  Reakcja słowackich odmian pszenicy twardej ozimej na poziom agrotechniki w warunkach klimatyczno-glebowych małopolski
  Response of Slovak winter durum wheat cultivars to agrotechnology level in Malopolska climatic-soil conditions
Gorczyca A., Gala-Czekaj D., Matras E., Oleksy A
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 32–45 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ dolistnego nawożenia krzemem i wapniem na plon i jakość technologiczną buraka cukrowego  Wpływ dolistnego nawożenia krzemem i wapniem na plon i jakość technologiczną buraka cukrowego
  Effect of foliar application of silicon and calcium on yields and technological quality sugar
Górski D., Gaj R., Ulatowska A., Piszczek J.
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 46–58 Pełny tekst (Full text) PDF

•	Wpływ herbicydów i biostymulatorów wzrostu na ograniczenie zachwaszczenia i plonowanie ziemniaka jadalnego  Wpływ herbicydów i biostymulatorów wzrostu na ograniczenie zachwaszczenia i plonowanie ziemniaka jadalnego
  Effect of herbicides and growth biostimulants on weed reduction and yield of edible potato
Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., Mystkowska I., Dołęga H.
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 59–66 Pełny tekst (Full text) PDF

•	Zróżnicowanie florystyczne miedz śródpolnych  Zróżnicowanie florystyczne miedz śródpolnych
  Floristic diversity of field balks
Kryszak A., Kryszak J., Owsianowska P., Klarzyńska A.
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 67–76 Pełny tekst (Full text) PDF

•	Reakcja grochu (Pisum sativum) na nawożenie mineralne i naturalne   Reakcja grochu (Pisum sativum) na nawożenie mineralne i naturalne
  Reaction of pea (Pisum sativum) on natural and mineral fertilization
Księżak J.
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 77–92 Pełny tekst (Full text) PDF

•	Usługi ekosystemowe na podstawie zarządzania azotem w gospodarstwach wybranych regionów Polski   Usługi ekosystemowe na podstawie zarządzania azotem w gospodarstwach wybranych regionów Polski
  Ecosystem services based on nitrogen management in farms in selected region of Poland
Kupiec J.M.
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 93–104 Pełny tekst (Full text) PDF

•	Różnorodność gatunkowa chwastów w mieszance jęczmienia z grochem w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia  Różnorodność gatunkowa chwastów w mieszance jęczmienia z grochem w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia
  Species diversity and number of weeds in barely-pea mixture as affected by weed control method
Lejman A., Sobkowicz P., Ogórek R.
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 105–116 Pełny tekst (Full text) PDF

•	Ekstensywne zbiorowisko łąkowo-pastwiskowe z dużym udziałem kłosówki wełnistej Holcus lanatus L.  Ekstensywne zbiorowisko łąkowo-pastwiskowe z dużym udziałem kłosówki wełnistej Holcus lanatus L.
  Extensive grassland community with a large share of velvet grass Holcus lanatus L.
M. Murawski, M. Grzelak, A. Knioła, M. Jaśkowski
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 117–124 Pełny tekst (Full text) PDF

•	Reakcja odmian pszenicy ozimej na zróżnicowane warunki glebowe   Reakcja odmian pszenicy ozimej na zróżnicowane warunki glebowe
  Response of winter wheat cultivars to various soil conditions
Noworolnik K., Podolska G.
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 125–133 Pełny tekst (Full text) PDF

•	Analiza zmienności molekularnej i podobieństwo genetyczne pomiędzy wybranymi odmianami kukurydzy (Zea mays L.) na podstawie markerów SSR  Analiza zmienności molekularnej i podobieństwo genetyczne pomiędzy wybranymi odmianami kukurydzy (Zea mays L.) na podstawie markerów SSR
  Analysis of molecular variance and genetic similarity between selected cultivars of maize (Zea mays L.) revealed by SSR markers
Nowosad K., Bocianowski J., Szulc P.
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 134–144 Pełny tekst (Full text) PDF

•	Analiza ekonomiczna systemów uprawy roli dla roślin uprawianych w szerokich międzyrzędziach  Analiza ekonomiczna systemów uprawy roli dla roślin uprawianych w szerokich międzyrzędziach
  Economic analysis of tillage systems for crops grown in wide-spaced rows
Osuch A., Rybacki P., Osuch E., Osuch J.
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 145–151 Pełny tekst (Full text) PDF

•	Profil mineralny kukurydzy ziarnowej w stadium dojrzałości fizjologicznej nawożonej granulatem pofermentacyjnym. Część I. Makroelementy   Profil mineralny kukurydzy ziarnowej w stadium dojrzałości fizjologicznej nawożonej granulatem pofermentacyjnym. Część I. Makroelementy
  A mineral profile of grain maize at physiological maturity fertilized with biogas digestate solids. Part I. Macronutrients
Przygocka-Cyna K.
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 152–170 Pełny tekst (Full text) PDF

•	Profil mineralny kukurydzy ziarnowej w stadium dojrzałości fizjologicznej nawożonej granulatem pofermentacyjnym. Część II. Mikroelementy i metale ciężkie  Profil mineralny kukurydzy ziarnowej w stadium dojrzałości fizjologicznej nawożonej granulatem pofermentacyjnym. Część II. Mikroelementy i metale ciężkie
  A mineral profile of grain maize at physiological maturity fertilized with biogas digestate solids. Part II. Micronutrients and heavy metals
Przygocka-Cyna K.
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 171–189 Pełny tekst (Full text) PDF

•	Zawartość kadmu i ołowiu w marchwi pochodzącej z upraw ekologicznych i konwencjonalnych  Zawartość kadmu i ołowiu w marchwi pochodzącej z upraw ekologicznych i konwencjonalnych
  The content of cadmium and lead in carrots originating from organic and conventional cultivation
Tońska E., Toński M., Klepacka J., Łuczyńska J., Paszczyk B.
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 190–196 Pełny tekst (Full text) PDF

•	Prognoza zmian czasu inkubacji sprawcy rdzy brunatnej pszenicy w reakcji na przewidywane ocieplenie klimatu  Prognoza zmian czasu inkubacji sprawcy rdzy brunatnej pszenicy w reakcji na przewidywane ocieplenie klimatu
  Prediction of changes in incubation rate of wheat leaf rust in response to projected climate warming
Wójtowicz A., Wójtowicz M., Ratajkiewicz H., Pasternak M.
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 197–207 Pełny tekst (Full text) PDF

•	Odporność chwastów na herbicydy a problem progów szkodliwości (artykuł dyskusyjny)  Odporność chwastów na herbicydy a problem progów szkodliwości (artykuł dyskusyjny)
 
Adamczewski K.
  Fragm. Agron. 34 (4) 2017, 208–210 Pełny tekst (Full text) PDF