Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 34, No. 3 (2017)

Występowanie biotypów miotły zbożowej (Apera spica-venti L.) odpornej na izoproturon   Występowanie biotypów miotły zbożowej (Apera spica-venti L.) odpornej na izoproturon
  Appearance Apera spica-venti biotype resistance to isoproturon herbicide
Adamczewski K., Matysiak K., Kierzek R.
  Fragm. Agron. 34 (3) 2017, 7–13 Pełny tekst (Full text) PDF

Zachwaszczenie łanu nowych rodów hodowlanych jarej pszenicy orkisz w zależności od normy siewu i nawożenia azotem  Zachwaszczenie łanu nowych rodów hodowlanych jarej pszenicy orkisz w zależności od normy siewu i nawożenia azotem
  Weed infestation of new spring breeding lines of spelt wheat depending on sowing rate and nitrogen fertilization
Andruszczak S
  Fragm. Agron. 34 (3) 2017, 14–24 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena stanu odżywienia łubinu wąskolistnego siarką w fazie dojrzałości pełnej w warunkach nawożenia tym składnikiem  Ocena stanu odżywienia łubinu wąskolistnego siarką w fazie dojrzałości pełnej w warunkach nawożenia tym składnikiem
  Assessment of the nutritional status of narrow-leaf lupin of sulphur in full maturity under conditions of fertilization with this nutrient
Barczak B., Nowak K., Moskal M.
  Fragm. Agron. 34 (3) 2017, 25–32 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ nawozów mineralnych zawierających siarkę na zawartość azotu, siarki oraz aminokwasów siarkowych w nasionach rzepaku jarego i ziarnie pszenicy ozimej  Wpływ nawozów mineralnych zawierających siarkę na zawartość azotu, siarki oraz aminokwasów siarkowych w nasionach rzepaku jarego i ziarnie pszenicy ozimej
  Effect of mineral fertilizers containing sulfur on the content of nitrogen, sulfur and sulfur amino acids in spring rape seeds and winter wheat grains
Filipek-Mazur B., Gorczyca O., Tabak M.
  Fragm. Agron. 34 (3) 2017, 33–43 Pełny tekst (Full text) PDF

Plonowanie i jakość semi-naturalnej runi łąkowej w zależności od ilości wykonanych pokosów  Plonowanie i jakość semi-naturalnej runi łąkowej w zależności od ilości wykonanych pokosów
  The productivity and quality of semi-natural grassland sward, depending on the number of cuts
Grygierzec B., Luty L., Musiał K., Szewczyk W., Kołodziej J.
  Fragm. Agron. 34 (3) 2017, 44–57 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ cało powierzchniowej uprawy bezpłużnej i strip-till na zużycie paliwa, plony oraz jakość korzeni buraka cukrowego  Wpływ cało powierzchniowej uprawy bezpłużnej i strip-till na zużycie paliwa, plony oraz jakość korzeni buraka cukrowego
  The effect of all-surface ploughless tillage and strip-till on fuel consumption, yields and the quality of sugar beet roots
Jaskulska I., Najdowski Ł., Gałęzewski L., Kotwica K., Lamparski R., Piekarczyk M., Wasilewski P.
  Fragm. Agron. 34 (3) 2017, 58–65 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ systemu nawożenia azotem na plonowanie trzech odmian soi (Glycine max (L.) Merr.)  Wpływ systemu nawożenia azotem na plonowanie trzech odmian soi (Glycine max (L.) Merr.)
  Effect of nitrogen fertilization system on yielding of three non-GMO soybean varieties
Luboiński A., Markowicz M.
  Fragm. Agron. 34 (3) 2017, 66–75 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ dwóch różnych grup systemów następstwa roślin w gospodarstwie produkcyjnym na gospodarkę potasem  Wpływ dwóch różnych grup systemów następstwa roślin w gospodarstwie produkcyjnym na gospodarkę potasem
  The effect of two diverse group of cropping sequences in a production farm on potassium management
Łukowiak R., Grzebisz W., Barłóg P., Potarzycki J., Kotnis K.
  Fragm. Agron. 34 (3) 2017, 76–87 Pełny tekst (Full text) PDF

 Zawartość składników mineralnych w mieszankach łubinu wąskolistnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę  Zawartość składników mineralnych w mieszankach łubinu wąskolistnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę
  Content of minerals in narrowleaf lupin and spring rye mixes grown for green manure
Płaza A., Górski R., Makarewicz A., Gąsiorowska B., Cybulska A.
  Fragm. Agron. 34 (3) 2017, 88–96 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ dolistnego nawożenia Cu, Zn i Mn na wskaźniki jakościowe ziarna i elementy plonowania pszenicy ozimej orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta L.)  Wpływ dolistnego nawożenia Cu, Zn i Mn na wskaźniki jakościowe ziarna i elementy plonowania pszenicy ozimej orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta L.)
  Effect of foliar fertilization (Cu, Zn and Mn) on grain quality indicators and yield components of winter spelt (Triticum aestivum ssp. spelta L.)
Stępień A., Wojtkowiak K., Skłodowski M., Pietrusewicz M.
  Fragm. Agron. 34 (3) 2017, 97–108 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ nawozów wieloskładnikowych z dodatkiem alg morskich na plon i jakość bulw ziemniaka  Wpływ nawozów wieloskładnikowych z dodatkiem alg morskich na plon i jakość bulw ziemniaka
  The influence of multicomponent fertilizers with the addition of seaweed on the yield and quality of potato tubers
Trawczyński C., Prokop W.
  Fragm. Agron. 34 (3) 2017, 109–118 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ aminokwasowego biostymulatora i nawozu mikroelementowego stosowanych nalistnie na produktywność rzepaku ozimego  Wpływ aminokwasowego biostymulatora i nawozu mikroelementowego stosowanych nalistnie na produktywność rzepaku ozimego
  Impact of amino acid biostimulation and microelements fertilization in foliar application on productivity of winter oilseed rape
Wenda-Piesik A., Kazek M., Ropińska P.
  Fragm. Agron. 34 (3) 2017, 119–129 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ gęstości wysiewu nasion i poziomu nawożenia azotem na rozwój i plonowanie rzepaku ozimego  Wpływ gęstości wysiewu nasion i poziomu nawożenia azotem na rozwój i plonowanie rzepaku ozimego
  Effect of sowing density and nitrogen fertilization on growth and yield of winter oilseed rape
Wójtowicz M., Jajor E., Wójtowicz A., Korbas M., Wielebski F.
  Fragm. Agron. 34 (3) 2017, 130–141 Pełny tekst (Full text) PDF

 Porównanie reakcji produkcyjno-rozwojowej roślin międzyplonu ścierniskowego w zależności od gatunku i sposobu siewu. Cz. II. Wzrost i konkurencja  Porównanie reakcji produkcyjno-rozwojowej roślin międzyplonu ścierniskowego w zależności od gatunku i sposobu siewu. Cz. II. Wzrost i konkurencja
  Comparison of productive and developing reaction of catch crops depending on species and way of sowing. Part II. Growth and competition
Zając T., Klimek-Kopyra A., Mazurek R., Oleksy A., Kulig B., Hennig M.
  Fragm. Agron. 34 (3) 2017, 142–152 Pełny tekst (Full text) PDF