Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 34, No. 2 (2017)

Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta jarego w warunkach zmiennego udziału zbóż w strukturze zasiewów  Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta jarego w warunkach zmiennego udziału zbóż w strukturze zasiewów
  The impact of production technology on yields of spring triticale under varied percentages of cereals to total cropped area
Jaśkiewicz B.
  Fragm. Agron. 34 (2) 2017, 7–17 Pełny tekst (Full text) PDF

Plony i jakość technologiczna korzeni odmian buraka cukrowego oraz ich zmienność w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim  Plony i jakość technologiczna korzeni odmian buraka cukrowego oraz ich zmienność w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim
  Yields and technological quality of sugar beet cultivars and their variation in the Greater Poland and Kuyavian-Pomeranian provinces
Jaskulska I., Jaskulski D., Gałęzewski L., Kotwica K., Doroszewski A., Jóźwicki T.
  Fragm. Agron. 34 (2) 2017, 18–27 Pełny tekst (Full text) PDF

Porównanie niektórych parametrów folii stretch z polietylenu z dwoma rodzajami folii biodegradowalnej w produkcji kiszonki  Porównanie niektórych parametrów folii stretch z polietylenu z dwoma rodzajami folii biodegradowalnej w produkcji kiszonki
  Comparison of some parameters of polyethylene stretch foil and two types of biodegradable foil used in silage production
Kacorzyk P., Kasperczyk M., Szewczyk W., Lepiarczyk A.
  Fragm. Agron. 34 (2) 2017, 28–33 Pełny tekst (Full text) PDF

Frakcje fosforu mineralnego wydzielone z poziomu próchnicznego gleby po zastosowaniu nawozowym podłoża popieczarkowego  Frakcje fosforu mineralnego wydzielone z poziomu próchnicznego gleby po zastosowaniu nawozowym podłoża popieczarkowego
  Phosphorus mineral fraction separated from humus horizon of soil after application of spent mushroom substrate as a fertilizer
Majchrowska-Safaryan A., Jaremko D., Tkaczuk C.
  Fragm. Agron. 34 (2) 2017, 34–44 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ związków kadmu i cynku na wczesne etapy wzrostu rzodkiewki (Raphanus sativus L. var. sativus)  Wpływ związków kadmu i cynku na wczesne etapy wzrostu rzodkiewki (Raphanus sativus L. var. sativus)
  Impact of compounds of cadmium and zinc in early stages of growth of radish (Raphanus sativus L. var. sativus)
Możdżeń K., Barabasz-Krasny B., Puła J., Lepiarczyk A.
  Fragm. Agron. 34 (2) 2017, 45–54 Pełny tekst (Full text) PDF

Mozaikowatość siedlisk i różnorodność florystyczna na terenie rolniczej gminy Sędziszów  Mozaikowatość siedlisk i różnorodność florystyczna na terenie rolniczej gminy Sędziszów
  Mosaic habitats and floristic diversity in the area of agricultural Sędziszów commune
Musiał K., Grygierzec B.
  Fragm. Agron. 34 (2) 2017, 55–66 Pełny tekst (Full text) PDF

Plonowanie i zdrowotność wybranych odmian żyta ozimego uprawianego z przeznaczeniem na biogaz  Plonowanie i zdrowotność wybranych odmian żyta ozimego uprawianego z przeznaczeniem na biogaz
  Yield and healthiness of selected winter rye cultivars grown for biogas
Piechota T., Sawinska Z., Kowalski M., Majchrzak L., Świtek S., Dopierała A.
  Fragm. Agron. 34 (2) 2017, 67–74 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena porażenia przez choroby grzybowe wybranych gatunków pszenicy jarej w zależności od intensyfikacji technologii uprawy  Ocena porażenia przez choroby grzybowe wybranych gatunków pszenicy jarej w zależności od intensyfikacji technologii uprawy
  Estimation of infection of selected spring wheat species with fungal diseases in relation to cultivation technology intensification
Rachoń L., Szumiło G., Bobryk-Mamczarz A.
  Fragm. Agron. 34 (2) 2017, 75–83 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ nawożenia azotem i liczby lat odrastania pędów na plon biomasy   Wpływ nawożenia azotem i liczby lat odrastania pędów na plon biomasy
  Influence of fertilization with nitrogen and number of years of shoots regrowth on yield of willow biomass
Styszko L., Fijałkowska D., Ignatowicz M.
  Fragm. Agron. 34 (2) 2017, 84–93 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ nawozu o spowolnionym uwalnianiu azotu na plon i jakość bulw ziemniaka  Wpływ nawozu o spowolnionym uwalnianiu azotu na plon i jakość bulw ziemniaka
  The influence of slow-release nitrogen fertilizer on the yield and quality tubers potato
Trawczyński C.
  Fragm. Agron. 34 (2) 2017, 94–102 Pełny tekst (Full text) PDF

Zawartość tłuszczu oraz profil kwasów tłuszczowych w oleju żółto i brązowonasiennych odmian lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) w zmiennych warunkach agrotechnicznych i siedliskowych  Zawartość tłuszczu oraz profil kwasów tłuszczowych w oleju żółto i brązowonasiennych odmian lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) w zmiennych warunkach agrotechnicznych i siedliskowych
  Fat content and fatty acid profile in oil of yellow and brown linseed varieties (Linum usitatissimum L.) in different agrotechnical and habitat conditions
Wielebski F., Wójtowicz M., Spasibionek S.
  Fragm. Agron. 34 (2) 2017, 103–114 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ międzyplonu ścierniskowego na plonowanie jęczmienia jarego  Wpływ międzyplonu ścierniskowego na plonowanie jęczmienia jarego
  The impact of stubble crop on yielding of spring barley
Wrzesińska E., Pużyński S., Nurkiewicz G.
  Fragm. Agron. 34 (2) 2017, 115–123 Pełny tekst (Full text) PDF

Porównanie reakcji produkcyjno-rozwojowej roślin międzyplonu ścierniskowego w zależności od gatunku i sposobu siewu. Cz. I. Plonowanie  Porównanie reakcji produkcyjno-rozwojowej roślin międzyplonu ścierniskowego w zależności od gatunku i sposobu siewu. Cz. I. Plonowanie
  Comparison of productive and developing reaction of catch crops depending on species and method of sowing. Part I. Yielding
Zając T., Oleksy A., Mazurek R., Klimek-Kopyra A., Kulig B., Hennig M.
  Fragm. Agron. 34 (2) 2017, 124–135 Pełny tekst (Full text) PDF