Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 34, No. 1 (2017)

  Zawartość białka ogółem i właściwego w bulwach dwu odmian ziemniaka w zależności od metod odchwaszczania  Zawartość białka ogółem i właściwego w bulwach dwu odmian ziemniaka w zależności od metod odchwaszczania
  Total and true protein content in two varieties of potato tubers depending on methods of weed control
Barbaś P., Sawicka B
  Fragm. Agron. 34 (1) 2017, 7–18 Pełny tekst (Full text) PDF

 Ocena ekonomiczna uprawy mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym  Ocena ekonomiczna uprawy mieszanek łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym
  Economic assessment of cultivation of blue lupine with spring triticale mixtures
Bojarszczuk J., Podleśny J.
  Fragm. Agron. 34 (1) 2017, 19–29 Pełny tekst (Full text) PDF

 Reakcja ozimych odmian lnianki siewnej (Camelina sativa (L.) Crantz) na zróżnicowaną ilość wysiewu nasion  Reakcja ozimych odmian lnianki siewnej (Camelina sativa (L.) Crantz) na zróżnicowaną ilość wysiewu nasion
  Reaction of winter varieties of camelina (Camelina sativa ( L.) Crantz ) to sowing density
Czarnik M., Jarecki W., Bobrecka-Jamro D
  Fragm. Agron. 34 (1) 2017, 30–39 Pełny tekst (Full text) PDF

 Plonowanie jęczmienia ozimego dwurzędowego w zależności od gęstości i terminu siewu  Plonowanie jęczmienia ozimego dwurzędowego w zależności od gęstości i terminu siewu
  Yields of two-row winter barley as affected by the density and date of sowing
Leszczyńska D., Noworolnik K.
  Fragm. Agron. 34 (1) 2017, 40–48 Pełny tekst (Full text) PDF

  	Wpływ nawożenia potasem, magnezem i siarką na plonowanie, ciemnienie bulw surowych oraz występowanie alternariozy i ospowatości bulw ziemniaka  Wpływ nawożenia potasem, magnezem i siarką na plonowanie, ciemnienie bulw surowych oraz występowanie alternariozy i ospowatości bulw ziemniaka
  The effect of potassium, magnesium and sulphur fertilization on the yield, raw tuber darkening and occurrence of black scurf and early blight of potato tubers
Osowski J., Erlichowski T., Urbanowicz J.
  Fragm. Agron. 34 (1) 2017, 49–59 Pełny tekst (Full text) PDF

 Saldo bilansowe siarki w Polsce – analiza regionalna  Saldo bilansowe siarki w Polsce – analiza regionalna
  The sulfur balance in Poland – a regional analysis
Przygocka-Cyna K., Grzebisz W.
  Fragm. Agron. 34 (1) 2017, 60–75 Pełny tekst (Full text) PDF

 Fenotypowa zmienność plonu i jego struktury bardzo wczesnych i wczesnych odmian ziemniaka  Fenotypowa zmienność plonu i jego struktury bardzo wczesnych i wczesnych odmian ziemniaka
  Phenotypic variation of the yield and its structure very early and early potato cultivars
Sawicka B., Pszczółkowski P.
  Fragm. Agron. 34 (1) 2017, 76–91 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ wieloletniego stosowania systemów uprawy roli i zróżnicowanego nawożenia azotem na właściwości chemiczne i biologiczne gleby oraz plon buraków cukrowych   Wpływ wieloletniego stosowania systemów uprawy roli i zróżnicowanego nawożenia azotem na właściwości chemiczne i biologiczne gleby oraz plon buraków cukrowych
  Impact of long-term tillage systems and different nitrogen fertilization on chemical and biological properties of soil and sugar beet yield
Swędrzyńska D., Grześ S.
  Fragm. Agron. 34 (1) 2017, 92–106 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ preparatów biologicznych oraz nawożenia mineralnego NPK na zawartość frakcji włókna u Dactylis glomerata i Lolium perenne  Wpływ preparatów biologicznych oraz nawożenia mineralnego NPK na zawartość frakcji włókna u Dactylis glomerata i Lolium perenne
  The influence of biology preparations and mineral fertilization NPK on fiber fractions content in Dactylis glomerata and Lolium perenne
Truba M., Wiśniewska-Kadżajan B., Jankowski K.
  Fragm. Agron. 34 (1) 2017, 107–116 Pełny tekst (Full text) PDF

 	Jakość sensoryczna bulw ziemniaka w zależności od aplikacji UGmax  Jakość sensoryczna bulw ziemniaka w zależności od aplikacji UGmax
  Sensory quality of potato tubers depending on UGmax application
Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Baranowska A., Sikorska A.
  Fragm. Agron. 34 (1) 2017, 117–125 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ terminu siewu i odmiany na plonowanie jęczmienia jarego w warunkach środkowo-wschodniej Polski  Wpływ terminu siewu i odmiany na plonowanie jęczmienia jarego w warunkach środkowo-wschodniej Polski
  Effect of sowing date and variety on yielding of spring barley in central-eastern Poland
Ziemińska J., Tkaczuk C.
  Fragm. Agron. 34 (1) 2017, 126–134 Pełny tekst (Full text) PDF