Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 33, No. 4 (2016)

Wpływ sposobów odchwaszczania na zawartość i plon suchej masy oraz skrobi w bulwach dwóch odmian ziemniaka   Wpływ sposobów odchwaszczania na zawartość i plon suchej masy oraz skrobi w bulwach dwóch odmian ziemniaka
  The influence of methods of weed control on the content and the yield of dry matter and starch in the tubers two cultivars of potato
Barbaś P., Sawicka B.
  Fragm. Agron. 33 (4) 2016, 7–17 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ zmian klimatycznych na produkcyjność łąk świeżych na tle ich zróżnicowanego nawożenia  Wpływ zmian klimatycznych na produkcyjność łąk świeżych na tle ich zróżnicowanego nawożenia
  Effect of climate changes on productivity of fresh meadows on the background of their different fertilization
Golińska B., Czerwiński M., Goliński P., Blecharczyk A., Sawinska Z.
  Fragm. Agron. 33 (4) 2016, 18–28 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ zróżnicowanej gęstości siewu nasion lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) na wciornastki (Thysanoptera)   Wpływ zróżnicowanej gęstości siewu nasion lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) na wciornastki (Thysanoptera)
  Effect of different sowing seeds density of lineseed (Linum usitatissimum L.) on thrips (Thysanoptera)
Hurej M., Kucharczyk H., Twardowski J.P., Gruss I.
  Fragm. Agron. 33 (4) 2016, 29–43 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ deficytu wody i interakcji międzygatunkowych na wybrane parametry fizjologiczne roślin jęczmienia jarego i koniczyny czerwonej  Wpływ deficytu wody i interakcji międzygatunkowych na wybrane parametry fizjologiczne roślin jęczmienia jarego i koniczyny czerwonej
  The effect of water deficit and interspecific interactions on selected physiological parameters of spring barley and red clover
Jastrzębska M., Kostrzewska M.K., Wanic M
  Fragm. Agron. 33 (4) 2016, 44–59 Pełny tekst (Full text) PDF

Roślinności nadmorskich i śródlądowych łąk terenów halofilnych  Roślinności nadmorskich i śródlądowych łąk terenów halofilnych
  Vegetation of coastal and inland meadow saline areas
Kryszak A., Klarzyńska A., Maćkowiak Ł., Kryszak J., Strychalska A
  Fragm. Agron. 33 (4) 2016, 60–72 Pełny tekst (Full text) PDF

Analiza bilansu fosforu w produkcji rolniczej jako wskaźnika środowiskowego w geograficzno-historycznej krainie Wielkopolski w 1843–2012   Analiza bilansu fosforu w produkcji rolniczej jako wskaźnika środowiskowego w geograficzno-historycznej krainie Wielkopolski w 1843–2012
  Analysis of phosphorus balance in agricultural production as an environmental indicator in the geographical and historical land of Wielkopolska in 1843–2012
Kupiec J.M.
  Fragm. Agron. 33 (4) 2016, 73–86 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ warunków pogodowych i nawożenia wsiewką międzyplonową na plon i skład chemiczny bulw ziemniaka   Wpływ warunków pogodowych i nawożenia wsiewką międzyplonową na plon i skład chemiczny bulw ziemniaka
  The effect of weather conditions and fertilization with undersown catch crop on edible potato tuber yield and chemical composition
Płaza A., Makarewicz A., Gąsiorowska B., Cybulska A.
  Fragm. Agron. 33 (4) 2016, 87–96 Pełny tekst (Full text) PDF

Efektywność nawadniania wczesnych odmian ziemniaka w trzech regionach Polski  Efektywność nawadniania wczesnych odmian ziemniaka w trzech regionach Polski
  Efficiency irrigation early potato cultivars in three regions of Poland
Pszczółkowski P., Sawicka B., Lenartowicz T.
  Fragm. Agron. 33 (4) 2016, 97–109 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ odmiany i odżywienia roślin azotem na cechy plonotwórcze pszenicy ozimej w doświadczeniu wazonowym. Część II. Wpływ odżywienia roślin azotem na składowe plonu   Wpływ odmiany i odżywienia roślin azotem na cechy plonotwórcze pszenicy ozimej w doświadczeniu wazonowym. Część II. Wpływ odżywienia roślin azotem na składowe plonu
  Influence of cultivar and nitrogen nutritional status on winter wheat yield-forming traits in pot experiment. Part II. Impact of nitrogen nutrition status on yield components
Rozbicki J., Sobczyński G.
  Fragm. Agron. 33 (4) 2016, 110–122 Pełny tekst (Full text) PDF

Porażenie jęczmienia jarego przez choroby w zależności od następstwa roślin i nawożenia w doświadczeniu wieloletnim  Porażenie jęczmienia jarego przez choroby w zależności od następstwa roślin i nawożenia w doświadczeniu wieloletnim
  Spring barley infection by diseases depending on crop sequence and fertilization in long-term experiment
Sawinska Z., Blecharczyk A., Małecka-Jankowiak I., Strzelińska J., Grześ S.
  Fragm. Agron. 33 (4) 2016, 123–133 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ nawożenia azotem i siarką na plonowanie żółto i brązowonasiennych odmian lnu oleistego (Linum usitatissimum L.)  Wpływ nawożenia azotem i siarką na plonowanie żółto i brązowonasiennych odmian lnu oleistego (Linum usitatissimum L.)
  Effect of nitrogen and sulphur fertilization on seed yield of yellow and brown linseed varieties (Linum usitatissimum L.)
Wielebski F., Wójtowicz M., Spasibionek S.
  Fragm. Agron. 33 (4) 2016, 134–144 Pełny tekst (Full text) PDF

Plony potencjalne oraz stopień ich wykorzystania przez odmiany ziemniaka zarejestrowane w latach 2006-2015  Plony potencjalne oraz stopień ich wykorzystania przez odmiany ziemniaka zarejestrowane w latach 2006-2015
  Yields potential and level of their utilization by the potato cultivars registered in the years 2006-2015
Wierzbicka A., Trawczyński C.
  Fragm. Agron. 33 (4) 2016, 145–154 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena technologii produkcji pszenicy ozimej na plantacjach produkcyjnych w województwie Łódzkim  Ocena technologii produkcji pszenicy ozimej na plantacjach produkcyjnych w województwie Łódzkim
  Evaluation of winter wheat production technology on plantations in Lodzkie voivodship
Wyszyński Z., Michalska-Klimczak B., Kamińska S., Leśniewska J.
  Fragm. Agron. 33 (4) 2016, 155–165 Pełny tekst (Full text) PDF