Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 33, No. 3 (2016)

  Wpływ dokarmiania dolistnego kalcytem morskim na cechy morfologiczne buraka cukrowego  Wpływ dokarmiania dolistnego kalcytem morskim na cechy morfologiczne buraka cukrowego
  Sugar beet morphological traits after foliar application with marine calcite
Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K.
  Fragm. Agron. 33 (3) 2016, 7–17 Pełny tekst (Full text) PDF

 Produkcyjne i ekonomiczne efekty uprawy niektórych roślin strączkowych w warunkach bezorkowej uprawy roli   Produkcyjne i ekonomiczne efekty uprawy niektórych roślin strączkowych w warunkach bezorkowej uprawy roli
  Productivity and economic effects of no-ploughing soil tillage system of different legume species
Faligowska A., Panasiewicz K., Szymańska G., Szukała J., Koziara W., Święcicki H.
  Fragm. Agron. 33 (3) 2016, 18–26 Pełny tekst (Full text) PDF

 	Zawartość makroskładników w runi łąkowej wzdłuż drogi nr 957   Zawartość makroskładników w runi łąkowej wzdłuż drogi nr 957
  Content of macroelements in meadow sward along road no. 957
Filipek-Mazur B., Tabak M.
  Fragm. Agron. 33 (3) 2016, 27–37 Pełny tekst (Full text) PDF

  	Warunki siedliskowe, plonowanie i możliwości energetyczne wykorzystania biomasy z dominacją trzcinnika piaskowego (<I>Calamagrostis epigejos</I>)  Warunki siedliskowe, plonowanie i możliwości energetyczne wykorzystania biomasy z dominacją trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigejos)
  Habitat conditions, yielding and potential energy use of biomass with dominant wood small-reed (Calamagrostis epigejos)
Grzelak M., Gaweł E., Murawski M., Waliszewska B., Knioła A.
  Fragm. Agron. 33 (3) 2016, 38–45 Pełny tekst (Full text) PDF

 	Opłacalność produkcji w gospodarstwach ekologicznych uczestniczących w Polskim FADN   Opłacalność produkcji w gospodarstwach ekologicznych uczestniczących w Polskim FADN
  Cost effective of production in organic farms participates in the Polish FADN
Krupa M., Witkowicz R., Jacyk G.
  Fragm. Agron. 33 (3) 2016, 46–56 Pełny tekst (Full text) PDF

  	Plonowanie i wartość paszowa żyta ozimego w zależności od deszczowania i nawożenia azotem  Plonowanie i wartość paszowa żyta ozimego w zależności od deszczowania i nawożenia azotem
  Yielding and energy value of winter rye depending on sprinkling irrigation and nitrogen fertilization
Panasiewicz K., Koziara W., Sulewska H., Faligowska A.
  Fragm. Agron. 33 (1) 2016, 57–64 Pełny tekst (Full text) PDF

  	Wpływ nawadniania na zawartość i plon skrobi wybranych odmian ziemniaka w trzech regionach Polski  Wpływ nawadniania na zawartość i plon skrobi wybranych odmian ziemniaka w trzech regionach Polski
  Effect of irrigation several selected cultivars of potato on the yield and starch content in three region of Poland
Pszczółkowski P., Sawicka B., Lenartowicz T.
  Fragm. Agron. 33 (3) 2016, 65–79 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ wysokości redliny i temperatury zbioru na występowanie wad zewnętrznych bulw ziemniaka  Wpływ wysokości redliny i temperatury zbioru na występowanie wad zewnętrznych bulw ziemniaka
  The effect of ridge height and harvest date on an occurrence of potato tuber external defects
Rymuza K., Bombik A., Stopa D.
  Fragm. Agron. 33 (3) 2016, 80–91 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ odmiany i odżywienia roślin azotem na cechy plonotwórcze pszenicy ozimej w doświadczeniu wazonowym. Część I. Zaawansowanie wzrostu i rozwoju, krzewienie oraz zróżnicowanie rozwoju kłosa pędu głównego  Wpływ odmiany i odżywienia roślin azotem na cechy plonotwórcze pszenicy ozimej w doświadczeniu wazonowym. Część I. Zaawansowanie wzrostu i rozwoju, krzewienie oraz zróżnicowanie rozwoju kłosa pędu głównego
  Influence of cultivar and nitrogen nutritional status on winter wheat yield-forming traits in pot experiment. Part I. Advancement of growth and development, tillering and diversity development of main shoot
Sobczyński G., Rozbicki J., Kozdój J., Golba J.
  Fragm. Agron. 33 (3) 2016, 92–106 Pełny tekst (Full text) PDF

  	Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i zmianowania na zachwaszczenie pszenżyta ozimego  Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i zmianowania na zachwaszczenie pszenżyta ozimego
  The effect of long-term mineral fertilization and crop rotation on weed infestation of winter triticale
Suwara I., Stępień W., Tymińska A., Pruska K.
  Fragm. Agron. 33 (3) 2016, 107–116 Pełny tekst (Full text) PDF

  	Wpływ genotypu i zabiegów fungicydowych na zasiedlenie ziarniaków żyta przez grzyby rodzaju Fusarium  Wpływ genotypu i zabiegów fungicydowych na zasiedlenie ziarniaków żyta przez grzyby rodzaju Fusarium
  Impact of genotype and fungicidal treatments for populate of rye kernels by fungi from Fusarium species
Wieczyński M., Kosiada T., Andrzejak R., Nowak D.
  Fragm. Agron. 33 (3) 2016, 117–123 Pełny tekst (Full text) PDF

 	Wpływ gęstości siewu i warunków siedliskowych na plon nasion oraz cechy morfologiczne i elementy struktury plonu żółto i brązowonasiennych odmian lnu oleistego (Linum usitatissimum L.)   Wpływ gęstości siewu i warunków siedliskowych na plon nasion oraz cechy morfologiczne i elementy struktury plonu żółto i brązowonasiennych odmian lnu oleistego (Linum usitatissimum L.)
  Effect of sowing density and habitat conditions on seed yield, morphological plant character and yield structure of yellow and brown linseed cultivars (Linum usitatissimum L.).
Wielebski F., Wójtowicz M., Spasibionek S.
  Fragm. Agron. 33 (3) 2016, 124–133 Pełny tekst (Full text) PDF