Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 33, No. 2 (2016)

 Wpływ dokarmiania dolistnego krzemem na wybrane cechy fizjologiczne i plonowanie buraka cukrowego   Wpływ dokarmiania dolistnego krzemem na wybrane cechy fizjologiczne i plonowanie buraka cukrowego
  Effect of foliar fertilization with silicon on the chosen physiological features and yield of sugar beet
Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K.
  Fragm. Agron. 33 (2) 2016, 7–14 Pełny tekst (Full text) PDF

 Zawartość makroelementów w ziarnie pszenżyta jarego w zależności od metody odchwaszczania i poziomu nawożenia azotem  Zawartość makroelementów w ziarnie pszenżyta jarego w zależności od metody odchwaszczania i poziomu nawożenia azotem
  Macronutrient contents in spring triticale grain, depending on weed control method and level of nitrogen application
Brzozowska I., Brzozowski J.
  Fragm. Agron. 33 (2) 2016, 15–22 Pełny tekst (Full text) PDF

 Zmiany zachwaszczenia pszenicy ozimej populacyjnej i mieszańcowej w zależności od technologii produkcji i czynników środowiskowych  Zmiany zachwaszczenia pszenicy ozimej populacyjnej i mieszańcowej w zależności od technologii produkcji i czynników środowiskowych
  Changes in weed infestation of hybrid and population winter wheat depending on production technology and environmental conditions
Buczek J., Jarecki W., Bobrecka-Jamro D.
  Fragm. Agron. 33 (2) 2016, 23–34 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ przedplonu i koncentracji mieszanki zbożowo-strączkowej w płodozmianie na różnorodność glebowego banku nasion chwastów  Wpływ przedplonu i koncentracji mieszanki zbożowo-strączkowej w płodozmianie na różnorodność glebowego banku nasion chwastów
  The effect of previous crop and the concentration of a cereal-legume mixture in the crop rotation on the diversity of the soil weed seed bank
Kostrzewska M.K, Wanic M., Jastrzębska M., Ciućkowska-Sadlak B.
  Fragm. Agron. 33 (2) 2016, 35–43 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ przechowywania oraz warunków meteorologicznych na jakość miąższu bulw ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym  Wpływ przechowywania oraz warunków meteorologicznych na jakość miąższu bulw ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym
  Influence of storage and climatic conditions on the quality tuber flesh potato cultivated in the organic system
Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Bienia B.
  Fragm. Agron. 33 (2) 2016, 44–54 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wartość siewna i wigor nasion łubinu wąskolistnego w zależności od odmiany i sposobu uprawy roli  Wartość siewna i wigor nasion łubinu wąskolistnego w zależności od odmiany i sposobu uprawy roli
  Sowing value and vigour of narrow-leaved lupin seeds depending on variety and tillage system
Panasiewicz K., Koziara W., Szukała J.
  Fragm. Agron. 33 (1) 2016, 55–62 Pełny tekst (Full text) PDF

 Zmiany zachwaszczenia łanu w wieloletniej monokulturze pszenżyta ozimego  Zmiany zachwaszczenia łanu w wieloletniej monokulturze pszenżyta ozimego
  Changes of weed infestation in the long-term continuous cropping of winter triticale
Parylak D., Pytlarz E., Paluch M.
  Fragm. Agron. 33 (2) 2016, 63–70 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ wieloletniego nawożenia na wodoodporność różnych frakcji agregatów glebowych  Wpływ wieloletniego nawożenia na wodoodporność różnych frakcji agregatów glebowych
  The effect of long-term fertilization on waterproof of soil aggregates of various dimensions
Suwara I., Pawlak-Zaręba K.
  Fragm. Agron. 33 (2) 2016, 71–80 Pełny tekst (Full text) PDF

 Reakcja odmian jęczmienia jarego browarnego na zróżnicowane technologie uprawy   Reakcja odmian jęczmienia jarego browarnego na zróżnicowane technologie uprawy
  The response of spring malting barley cultivars to different cultivation systems
Szmigiel A., Kołodziejczyk M., Oleksy A., Kulig B.
  Fragm. Agron. 33 (2) 2016, 81–91 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ wybranych czynników środowiska na wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych przez bulwy ziemniaka  Wpływ wybranych czynników środowiska na wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych przez bulwy ziemniaka
  The influence chosen environment factors on nitrogen utilization from mineral fertilizers by tubers potato
Trawczyński C., Wierzbicka A.
  Fragm. Agron. 33 (2) 2016, 92–102 Pełny tekst (Full text) PDF

 Plonowanie i wartość nawozowa międzyplonów ścierniskowych uprawianych zgodnie z zasadami programu rolnośrodowiskowego  Plonowanie i wartość nawozowa międzyplonów ścierniskowych uprawianych zgodnie z zasadami programu rolnośrodowiskowego
  Yielding and fertilization value of cover catch crops cultivated in accordance with the principles of agri-environmental scheme
Wojciechowski W., Wermińska M.
  Fragm. Agron. 33 (2) 2016, 103–109 Pełny tekst (Full text) PDF