Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 32, No. 4 (2015)

Dokąd zmierza agronomia w Polsce   Dokąd zmierza agronomia w Polsce
  Prospects for agronomy in Poland
Kotecki A..
  Fragm. Agron. 32 (4) 2015, 7-21 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ nawożenia dolistnego na plon i skład chemiczny nasion soi (Glycine max (L.) Merrill)  Wpływ nawożenia dolistnego na plon i skład chemiczny nasion soi (Glycine max (L.) Merrill)
  Influence of foliar feeding on yield and chemical composition of soyabean seeds (Glycine max (L.) Merrill)
Jarecki W., Bobrecka-Jamro D.
  Fragm. Agron. 32 (4) 2015, 22-31 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ konserwującej uprawy stosowanej pod kukurydzę na strukturę gleby  Wpływ konserwującej uprawy stosowanej pod kukurydzę na strukturę gleby
  The formation of soil structure under conservation tillage in corn
Kuc P., Tendziagolska E., Wacławowicz R
  Fragm. Agron. 32 (4) 2015, 32–42 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ deszczowania i systemów uprawy roli na fizyczne właściwości gleby pod łubinem żółtym i wąskolistnym   Wpływ deszczowania i systemów uprawy roli na fizyczne właściwości gleby pod łubinem żółtym i wąskolistnym
  Effect of irrigation and tillage systems on the physical properties in the soil under yellow and narrow-leaved lupin
Małecka-Jankowiak I., Blecharczyk A., Faligowska A., Szukała J., Waniorek B.
  Fragm. Agron. 32 (4) 2015, 43–52 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ zaprzestania użytkowania na skład gatunkowy łąk i pastwisk wybranych mezoregionów Karpat Zachodnich  Wpływ zaprzestania użytkowania na skład gatunkowy łąk i pastwisk wybranych mezoregionów Karpat Zachodnich
  The effect of ceasing of use on the flora and plant associations in meadows and pastures of selected parts of the Western Carpathians
Musiał K., Szewczyk W., Grygierzec B.
  Fragm. Agron. 32 (4) 2015, 53–62 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ nawożenia siarką na plonowanie pszenicy ozimej  Wpływ nawożenia siarką na plonowanie pszenicy ozimej
  The impact of sulphur fertilization on yield of winter wheat
Potarzycki J., Przygocka-Cyna K., Wendel J., Biniek Ł., Ridiger B
  Fragm. Agron. 32 (4) 2015, 63–72 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ substancji z grupy karboksyamidów na plonowanie i zdrowotność jęczmienia jarego   Wpływ substancji z grupy karboksyamidów na plonowanie i zdrowotność jęczmienia jarego
  Influence of carboxyamides on the yield and health of spring barley
Sawinska Z., Strzelińska J.
  Fragm. Agron. 32 (4) 2015, 73–80 Pełny tekst (Full text) PDF

Zawartość polifenoli w ziemniakach w zależności od odmiany i efektywnych mikroorganizmów   Zawartość polifenoli w ziemniakach w zależności od odmiany i efektywnych mikroorganizmów
  Polyphenol content of potatoes depending on the variety and effective microorganisms
Wierzbicka A., Hallmann E., Grudzińska M.
  Fragm. Agron. 32 (4) 2015, 81-88 Pełny tekst (Full text) PDF

	Ocena wpływu ekstensywnych sposobów użytkowania na zawartość makroelementów w runi łąki górskiej  Ocena wpływu ekstensywnych sposobów użytkowania na zawartość makroelementów w runi łąki górskiej
  Assessment of the influence of extensive management on the macronutrient content in the mountain grasslands sward
Zarzycki J., Kopeć M.
  Fragm. Agron. 32 (4) 2015, 89–96 Pełny tekst (Full text) PDF

	Jakość materiału siewnego pszenicy ozimej (Triticum aestivum) uprawianej w wybranych gospodarstwach w rejonie środkowo-wschodniej Polski  Jakość materiału siewnego pszenicy ozimej (Triticum aestivum) uprawianej w wybranych gospodarstwach w rejonie środkowo-wschodniej Polski
  The quality of seed of winter wheat (Triticum aestivum) cultivated in selected farms from the central and eastern Poland region
Ziemińska J., Wyrzykowska M., Niewęgłowski M.
  Fragm. Agron. 32 (4) 2015, 97–104 Pełny tekst (Full text) PDF