Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 32, No. 1 (2015)

Prof. dr hab. inż. Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz (1935–2015) – wspomnienie  Prof. dr hab. inż. Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz (1935–2015) – wspomnienie
 
Dąbkowska T., Lepiarczyk A., Łabza T.
  Fragm. Agron. 32 (1) 2015, 7-9 Pełny tekst (Full text) PDF

Jakość siewna nasion łubinu wąskolistnego w zależności od deszczowania i zaprawiania nasion  Jakość siewna nasion łubinu wąskolistnego w zależności od deszczowania i zaprawiania nasion
  Seeds quality of narrow-leaved lupin depending on irrigation and seed dressing.
Faligowska A., Panasiewicz K., Szymańska G., Bartos-Spychała M., Ratajczak K.
  Fragm. Agron. 32 (1) 2015, 10-16 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ koszenia niedojadów na skład botaniczny i zawartość składników mineralnych w runi motylkowato-trawiastej w warunkach ekologicznych  Wpływ koszenia niedojadów na skład botaniczny i zawartość składników mineralnych w runi motylkowato-trawiastej w warunkach ekologicznych
  Impact of cutting leavings on the botanical composition and mineral elements content in legume-grass sward in organic regime
Gaweł E., Nędzi M.
  Fragm. Agron. 32 (1) 2015, 17–27 Pełny tekst (Full text) PDF

Porównanie wybranych odmian życicy trwałej w uprawie na zielonkę. Część I  Porównanie wybranych odmian życicy trwałej w uprawie na zielonkę. Część I
  Comparison of selected cultivars of perennial ryegrass in green fodder cultivation. Part I
Grygierzec B., Kilimek-Kopyra A., Musiał K., Vozár L., Kovár P.
  Fragm. Agron. 32 (1) 2015, 28–40 Pełny tekst (Full text) PDF

Waloryzacja przyrodniczo-użytkowa i siedliskowa szuwaru turzycy zaostrzonej  Waloryzacja przyrodniczo-użytkowa i siedliskowa szuwaru turzycy zaostrzonej
  Nature and use evaluation and habitat of reed Caricetum gracilis rushes
Grzelak M., Gaweł E., Barszczewski J., Knioła A., Murawski M.
  Fragm. Agron. 32 (1) 2015, 41–49 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ ilości wysiewu i poziomu nawożenia azotem na plon nasion Festulolium braunii (K. Richt, A. Camus) odmiany Felop  Wpływ ilości wysiewu i poziomu nawożenia azotem na plon nasion Festulolium braunii (K. Richt, A. Camus) odmiany Felopa
  The effect of sowing and nitrogen fertilization on yield of Festulolium braunii (K. Richt, A. Camus) seeds of Felopa variety
Kitczak T., Czyż H.
  Fragm. Agron. 32 (1) 2015, 50–57 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ procesu prażenia i czasu przechowywania na zawartość związków fenolowych w kaszy gryczanej  Wpływ procesu prażenia i czasu przechowywania na zawartość związków fenolowych w kaszy gryczanej
  Effect of roasting process and storage time on the content of phenolic compounds in buckwheat groats
Klepacka J.
  Fragm. Agron. 32 (1) 2015, 58–65 Pełny tekst (Full text) PDF

Charakterystyka populacji Pyrenophora teres występującej na jęczmieniu jarym w Wielkopolsce  Charakterystyka populacji Pyrenophora teres występującej na jęczmieniu jarym w Wielkopolsce
  Characteristics population of Pyrenophora teres on spring barley in the Wielkopolska
Korbas A., Kosiada T.
  Fragm. Agron. 32 (1) 2015, 66-72 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość siewną ziarna pszenżyta ozimego odmiany Gniewko  Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość siewną ziarna pszenżyta ozimego odmiany Gniewko
  Effect of selected factors on yield and seed value of winter triticale var. Gniewko
Koziara W., Panasiewicz K., Sulewska H., Sobieszczański R.
  Fragm. Agron. 32 (1) 2015, 73–81 Pełny tekst (Full text) PDF

Analiza zawartości związków fenolowych i białka w kaszach gryczanych dostępnych na rynku w województwie warmińsko-mazurski  Analiza zawartości związków fenolowych i białka w kaszach gryczanych dostępnych na rynku w województwie warmińsko-mazurskim
  Analysis of total phenolic content in buckwheat groats available on the market of Warmia and Mazury province
Majkowska A., Klepacka J., Rafałowski R.
  Fragm. Agron. 32 (1) 2015, 82–91 Pełny tekst (Full text) PDF

 Skład podstawowy i właściwości przeciwutleniające liści wybranych odmian gryki zwyczajnej oraz tatarki  Skład podstawowy i właściwości przeciwutleniające liści wybranych odmian gryki zwyczajnej oraz tatarki
  Basic chemical composition and antioxidant activity leaves of selected buckwheat's varietes and tartary buckwheat
Piątkowska E., Witkowicz R., Janeczko Z., Kopeć A., Leszczyńska T., Pisulewska E., Suchecki Sz.
  Fragm. Agron. 32 (1) 2015, 92–100 Pełny tekst (Full text) PDF