Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 31, No. 3 (2014)

Efektywność nawożenia dolistnego dwóch odmian buraka cukrowego borem. Cz. I. Plonowanie i jakość technologiczna korzeni  Efektywność nawożenia dolistnego dwóch odmian buraka cukrowego borem. Cz. I. Plonowanie i jakość technologiczna korzeni
  The efficiency of foliar boron fertilization of two sugar beet varieties. Part I. The yielding and technological quality of roots
Artyszak A.
  Fragm. Agron. 31 (3) 2014, 7-18 Pełny tekst (Full text) PDF

Efektywność nawożenia dolistnego dwóch odmian buraka cukrowego borem. Cz. II. Cechy biometryczne roślin   Efektywność nawożenia dolistnego dwóch odmian buraka cukrowego borem. Cz. II. Cechy biometryczne roślin
  The efficiency of foliar boron fertilization of two sugar beet varieties. Part II. Biometric traits of plants
Artyszak A.
  Fragm. Agron. 31 (3) 2014, 19-29 Pełny tekst (Full text) PDF

Zanieczyszczenia gazowe środowiska pochodzące z rolnictwa i strategie ich ograniczania  Zanieczyszczenia gazowe środowiska pochodzące z rolnictwa i strategie ich ograniczania
  Gaseous environmental pollution from agriculture and strategies of their limitation.
Bobrecka-Jamro D., Janowska-Miąsik E.
  Fragm. Agron. 31 (3) 2014, 30–40 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ lat uprawy, kombinacji nawożenia i klonów na ciepło spalania i wartość opałową biomasy wierzby pozyskanej w okresie zimowym i po krótkotrwałym jej sezonowaniu  Wpływ lat uprawy, kombinacji nawożenia i klonów na ciepło spalania i wartość opałową biomasy wierzby pozyskanej w okresie zimowym i po krótkotrwałym jej sezonowaniu
  Effect of years of cultivation, fertilizer combinations and clones of willow on higher heating value and lower heating value of the willow biomass obtained during winter and after a short-term seasoning
Fijałkowska D., Styszko L., Boguski A.
  Fragm. Agron. 31 (3) 2014, 41–49 Pełny tekst (Full text) PDF

Zachwaszczenie i plonowanie ziemniaka w zależności od zabiegów mechaniczno-chemicznych  Zachwaszczenie i plonowanie ziemniaka w zależności od zabiegów mechaniczno-chemicznych
  The weed infestation and yielding of potato depending on the mechanical and chemical treatments
Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A.
  Fragm. Agron. 31 (3) 2014, 50–57 Pełny tekst (Full text) PDF

Reakcja pszenicy jarej odmiany Kandela na zróżnicowaną intensywność uprawy  Reakcja pszenicy jarej odmiany Kandela na zróżnicowaną intensywność uprawy
  Reaction of spring wheat cultivar Kandela to diversified intensity of cultivation
Jarecki W., Buczek J., Bobrecka-Jamro D.
  Fragm. Agron. 31 (3) 2014, 58–65 Pełny tekst (Full text) PDF

Efektywność wapnowania oraz nawożenia gleb lekkich-kwaśnych a plonowanie roślin i wybrane wskaźniki żyzności gleby  Efektywność wapnowania oraz nawożenia gleb lekkich-kwaśnych a plonowanie roślin i wybrane wskaźniki żyzności gleby
  Effectiveness of liming and fertilization on light acid soils and the yield of plants and selected indicators of soil fertility
Kocoń A.
  Fragm. Agron. 31 (3) 2014, 66–74 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ intensywności technologii uprawy na plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej  Wpływ intensywności technologii uprawy na plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej
  Influence of intensity cultivation technology on yielding of some spring wheat cultivars
Kołodziejczyk M., Szmigiel A.
  Fragm. Agron. 31 (3) 2014, 75-84 Pełny tekst (Full text) PDF

Stosowanie preparatu Kelpak w jęczmieniu jarym a występowanie fitofagicznej entomofauny  Stosowanie preparatu Kelpak w jęczmieniu jarym a występowanie fitofagicznej entomofauny
  Phytophagous insects occurrence in spring barley treated by Kelpak preparation
Lamparski R., Szczepanek M.
  Fragm. Agron. 31 (3) 2014, 85–93 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ technologii uprawy na zachwaszczenie pszenicy jarej  Wpływ technologii uprawy na zachwaszczenie pszenicy jarej
  Influence of cultivation technology on spring wheat weed infestation
Majchrzak L., Piechota T.
  Fragm. Agron. 31 (3) 2014, 94–101 Pełny tekst (Full text) PDF

Odporność ziarna odmian pszenicy ozimej na uszkodzenia mechaniczne  Odporność ziarna odmian pszenicy ozimej na uszkodzenia mechaniczne
  Resistance of grain of winter wheat varieties to mechanical failure
Szmigiel A., Kołodziejczyk M., Oleksy A., Złobecki A., Hebda T.
  Fragm. Agron. 31 (3) 2014, 102–109 Pełny tekst (Full text) PDF

Reakcja odmian kukurydzy pastewnej na stosowanie mieszaniny substancji aktywnych florasulam + 2,4-D (Mustang 306 SE  Reakcja odmian kukurydzy pastewnej na stosowanie mieszaniny substancji aktywnych florasulam + 2,4-D (Mustang 306 SE)
  Response of fodder maize cultivars to the mixture of florasulam and 2.4-D (Mustang 306 SE herbicide)
Szymańska G., Sulewska H., Faligowska A., Ratajczak K., Tomczak B.
  Fragm. Agron. 31 (3) 2014, 110–117 Pełny tekst (Full text) PDF