Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 31, No. 1 (2014)

Wpływ nawożenia azotem i fluroksypyru (Starane 250 EC) na względną jakość pokarmową siana łąkowego  Wpływ nawożenia azotem i fluroksypyru (Starane 250 EC) na względną jakość pokarmową siana łąkowego
  Effect of Starane 250 EC herbicide and nitrogen fertilization on the relative nutritional quality of meadow hay
Jankowska J.
  Fragm. Agron. 31 (1) 2014, 7-17 Pełny tekst (Full text) PDF

Efektywność ochrony insektycydowej rzepaku ozimego acetamiprydem  Efektywność ochrony insektycydowej rzepaku ozimego acetamiprydem
  Efficiency of insecticide protection of winter oilseed rape with acetamiprid
Jarecki W., Buczek J., Bobrecka-Jamro D.
  Fragm. Agron. 31 (1) 2014, 18-24 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i zawartość białka w ziarnie odmian pszenżyta ozimego  Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i zawartość białka w ziarnie odmian pszenżyta ozimego
  Effect of nitrogen fertilization on yielding and protein content in grain of winter triticale cultivars
Jaśkiewicz B.
  Fragm. Agron. 31 (1) 2014, 25–31 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ konserwującej uprawy kukurydzy oraz zróżnicowanego nawożenia mineralnego na wybrane właściwości fizyczne gleby  Wpływ konserwującej uprawy kukurydzy oraz zróżnicowanego nawożenia mineralnego na wybrane właściwości fizyczne gleby
  The influence of corn conservation tillage and mineral fertilization on selected physical properties of soil
Kuc P.
  Fragm. Agron. 31 (1) 2014, 32–43 Pełny tekst (Full text) PDF

Stan produkcji nasion roślin strączkowych w województwie podkarpackim w latach 2000–2011  Stan produkcji nasion roślin strączkowych w województwie podkarpackim w latach 2000–2011
  Production of leguminous plants in Podkarpackie province between the years 2000 and 2011
Kucharska M., Bobrecka-Jamro D., Jarecki W.
  Fragm. Agron. 31 (1) 2014, 44–52 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ ugniatania oraz zróżnicowanej uprawy roli na zachwaszczenie wtórne i plonowanie rzepaku ozimego  Wpływ ugniatania oraz zróżnicowanej uprawy roli na zachwaszczenie wtórne i plonowanie rzepaku ozimego
  Effect of soil packing and diversified tillage on secondary weed infestation and the yield of winter rape
Orzech K., Marks M., Stępień A.
  Fragm. Agron. 31 (1) 2014, 53–63 Pełny tekst (Full text) PDF

Reakcja pszenicy ozimej i jęczmienia jarego na ugniatanie gleby oraz zróżnicowaną uprawę pożniwną i głębokość orki  Reakcja pszenicy ozimej i jęczmienia jarego na ugniatanie gleby oraz zróżnicowaną uprawę pożniwną i głębokość orki
  Response of winter wheat and spring barley to soil packing as well as diversified after harvest tillage and ploughing depth
Orzech K., Marks M., Stępień A.
  Fragm. Agron. 31 (1) 2014, 64–73 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena przydatności pasowej uprawy roli do doglebowej aplikacji płynnych nawozów organicznych w uprawie kukurydzy  Ocena przydatności pasowej uprawy roli do doglebowej aplikacji płynnych nawozów organicznych w uprawie kukurydzy
  Assessment of one operation strip tillage and in row liquid organic manure injection in maize
Piechota T., Kowalski M., Sawinska Z., Majchrzak L.
  Fragm. Agron. 31 (1) 2014, 74-82 Pełny tekst (Full text) PDF

Odporność odmian łubinu żółtego na Fusarium spp.  Odporność odmian łubinu żółtego na Fusarium spp.
  Resistance cultivars yellow lupine to Fusarium spp.
Sawicka B., Pszczółkowski P.
  Fragm. Agron. 31 (1) 2014, 83–94 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ intensywności uprawy i międzyplonu ścierniskowego na plonowanie jęczmienia jarego  Wpływ intensywności uprawy i międzyplonu ścierniskowego na plonowanie jęczmienia jarego
  Effect of cultivation intensity and stubble catch crop on spring barley yield
Wilczewski E.
  Fragm. Agron. 31 (1) 2014, 95–112 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ wieloletnich uproszczeń w uprawie roli na zachwaszczenie pszenicy twardej (<i>Triticum durum</i> Desf.).  Wpływ wieloletnich uproszczeń w uprawie roli na zachwaszczenie pszenicy twardej (Triticum durum Desf.).
  Effects of long-term reduced tillage on weed infestation of durum wheat (Triticum durum Desf.)
Woźniak A., Soroka M.
  Fragm. Agron. 31 (1) 2014, 113–120 Pełny tekst (Full text) PDF

Ilość azotu biologicznie zredukowanego przez łubin żółty (<i>Lupinus luteus</i> L.) – wyniki wstępne  Ilość azotu biologicznie zredukowanego przez łubin żółty (Lupinus luteus L.) – wyniki wstępne
  The amount of biologically reduced nitrogen by yellow lupine (Lupinus luteus L.) – preliminary results
Wysokiński A., Faligowska A., Kalembasa D.
  Fragm. Agron. 31 (1) 2014, 121–128 Pełny tekst (Full text) PDF

Modyfikacja składu chemicznego bulw ziemniaka pod wpływem insektycydów  Modyfikacja składu chemicznego bulw ziemniaka pod wpływem insektycydów
  Modification of chemical composition of potato tubers as affected by insecticides
Zarzecka K., Gugała M., Dołęga H., Zadrożniak B.
  Fragm. Agron. 31 (1) 2014, 129–137 Pełny tekst (Full text) PDF