Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 30, No. 2 (2013)

 Trawy oczek śródpolnych i terenów do nich przyległych w północno-wschodniej części Wysoczyzny Siedleckiej   Trawy oczek śródpolnych i terenów do nich przyległych w północno-wschodniej części Wysoczyzny Siedleckiej
  Grasses accompanying mid-field ponds in the north eastern part of Siedlce Upland
Affek-Starczewska A., Starczewski K., Skrzyczyńska J.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 7–13 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wysokość roślin a wartość paszowa lucerny w różnych fazach rozwojowych i w pokosach  Wysokość roślin a wartość paszowa lucerny w różnych fazach rozwojowych i w pokosach
  Plant height and feed value of alfalfa in different development stages and cuts
Andrzejewska J., Albrecht K.A., Jendrzejczak E.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 14–22 Pełny tekst (Full text) PDF

Reakcja łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) na nawożenie siarką. Cz. I. Plon oraz wybrane elementy jego struktury  Reakcja łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) na nawożenie siarką. Cz. I. Plon oraz wybrane elementy jego struktury
  Reaction of narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.) to sulphur fertilization. Part I. Yield and selected yield structure components
Barczak B., Nowak K., Knapowski T., Ralcewicz M., Kozera W.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 23–34 Pełny tekst (Full text) PDF

Reakcja łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius  L.) na nawożenie siarką. Cz. II. Zawartość i plon tłuszczu w nasionac  Reakcja łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) na nawożenie siarką. Cz. II. Zawartość i plon tłuszczu w nasionach
  Reaction of narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.) to sulphur fertilisation. Part II. Content and yield of fat in seeds
Barczak B., Nowak K., Kozera W., Knapowski T., Ralcewicz M.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 35–41 Pełny tekst (Full text) PDF

 Skuteczność mechanicznego i chemicznego odchwaszczania pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem   Skuteczność mechanicznego i chemicznego odchwaszczania pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem
  Effectiveness of mechanical and chemical weed control in winter wheat under nitrogen fertilization level
Brzozowska I., Brzozowski J.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 42–51 Pełny tekst (Full text) PDF

Reakcja zbóż ozimych na uprawę w mieszankach dwu i trzyskładnikowych  Reakcja zbóż ozimych na uprawę w mieszankach dwu i trzyskładnikowych
  Response of winter cereals grown in mixed two and three-component
Czarnocki Sz., Niemirka A., Starczewski J.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 52–58 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i herbicydu Starane 250 EC na zawartość NDF i ADF w sianie łąkowym  Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i herbicydu Starane 250 EC na zawartość NDF i ADF w sianie łąkowym
  Impact of different nitrogen fertilization and Starane 250 EC on the NDF and ADSF content in the hay meadow
Jankowska J.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 59–67 Pełny tekst (Full text) PDF

Influence of nitrogen fertilization on yield of durum wheat  Wpływ nawożenia azotem na wielkość plonu ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.)
  Influence of nitrogen fertilization on yield of durum wheat (Triticum durum Desf.)
Jarecki W., Buczek J., Bobrecka-Jamro D.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 68–75 Pełny tekst (Full text) PDF

 Plenność <i>Thlaspi arvense</i> L. w łanach czterech roślin uprawnych  Plenność Thlaspi arvense L. w łanach czterech roślin uprawnych
  Seed production of Thlaspi arvense L. in canopies of four field crops
Jastrzębski W.P., Ziółkowska K., Hołdyński Cz., Jastrzębska M.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 76–86 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena stosowania różnych systemów uprawy roli i regeneracji stanowiska na zachwaszczenie żyta ozimego uprawianego w krótkotrwałej monokulturze  Ocena stosowania różnych systemów uprawy roli i regeneracji stanowiska na zachwaszczenie żyta ozimego uprawianego w krótkotrwałej monokulturze
  The assessment of varying tillage systems and site regeneration on weed infestation of winter rye grown in short-term monoculture
Kordas L., Spyra M.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 87–93 Pełny tekst (Full text) PDF

Międzyplony jako narzędzie działań wspólnej polityki rolnej w województwie mazowieckim w latach 2008-2010  Międzyplony jako narzędzie działań wspólnej polityki rolnej w województwie mazowieckim w latach 2008-2010
  Catch crops as an instrument of common agricultural policy in the Mazovian province in 2008-2010
Korsak-Adamowicz M., Dopka D., Starczewski J., Paluszkiewicz J.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 94–102 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena plonowania kukurydzy uprawianej na ziarno w krótkotrwałej monokulturze  na różnych glebach   Ocena plonowania kukurydzy uprawianej na ziarno w krótkotrwałej monokulturze na różnych glebach
  Evaluation of yielding maize grown in short-term monoculture on of various
Księżak J.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 103–111 Pełny tekst (Full text) PDF

 Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego w wybranych gospodarstwach rolnych w rejonie Polski środkowo-wschodniej  Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego w wybranych gospodarstwach rolnych w rejonie Polski środkowo-wschodniej
  Application of certified seed material in selected farms in central-eastern Poland
Lisowska M., Bombik A., Rymuza K., Ziemińska J., Wyrzykowska M.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 112–122 Pełny tekst (Full text) PDF

Analiza wyników oceny wartości siewnej ziarna zbóż z plantacji nasiennych województwa pomorskiego w latach 2005-2010  Analiza wyników oceny wartości siewnej ziarna zbóż z plantacji nasiennych województwa pomorskiego w latach 2005-2010
  Analysis of cereal seed evaluation from Pomerania province seed plantations' in 2005–2010
Prusiński J., Jendrzejczak E., Barca K.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 123–133 Pełny tekst (Full text) PDF

Przydatność wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny jakościowej bulw ziemniaka   Przydatność wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny jakościowej bulw ziemniaka
  Suitability of multidimensional comparative analysis for tuber quality assessment of potatoes
Rymuza K., Zarzecka K., Gugała M.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 134–142 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ migracji gatunków z agrocenoz na wartość przyrodniczą i użytkową runi zbiorowisk łąkowych  Wpływ migracji gatunków z agrocenoz na wartość przyrodniczą i użytkową runi zbiorowisk łąkowych
  Impact of species migration from agrocenosis for natural and use value of meadow communities sward
Strychalska A., Klarzyńska A., Maćkowiak Ł., Kryszak A., Kryszak J.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 143–152 Pełny tekst (Full text) PDF

 Produkcja zbóż w województwie podkarpackim w latach 2002–2011  Produkcja zbóż w województwie podkarpackim w latach 2002–2011
  The cereal production in Podkarpackie province in 2002–2011 years
Tobiasz-Salach Renata, Janowska-Miąsik Ewelina, Bobrecka-Jamro Dorota
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 153–161 Pełny tekst (Full text) PDF

  Dynamika gromadzenia azotu z różnych źródeł przez groch siewny (Pisum sativum L.)
  Dynamic of nitrogen accumulation by pea (Pisum sativum L) from different sources
Wysokiński A., Kalembasa S., Symanowicz B.
  Fragm. Agron. 30 (2) 2013, 162–169 Pełny tekst (Full text) PDF