Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 29, No. 4 (2012)

Reakcja łubinu żółtego form tradycyjnych i samokończących na zróżnicowaną obsadę roślin  Reakcja łubinu żółtego form tradycyjnych i samokończących na zróżnicowaną obsadę roślin
  The response of indeterminate and determinate yellow lupin varieties to different plant density
Bieniaszewski T., Podleśny J., Olszewski J., Stanek M., Horoszkiewicz M.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 7–20 Pełny tekst (Full text) PDF

  Reakcja łubinu wąskolistnego form tradycyjnych i samokończących na zróżnicowaną obsadę roślin  Reakcja łubinu wąskolistnego form tradycyjnych i samokończących na zróżnicowaną obsadę roślin
  The response of indeterminate and determinate narrow-leafed lupin varieties to different plant density
Bieniaszewski T., Podleśny J., Olszewski J., Stanek M., Kaszuba M.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 21–35 Pełny tekst (Full text) PDF

 Opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych  Opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych
  Profitability of selected legumes
Czerwińska-Kayzer D., Florek J.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 36–44 Pełny tekst (Full text) PDF

Aktualny stan i wykorzystanie produkcji upraw roślin strączkowych  Aktualny stan i wykorzystanie produkcji upraw roślin strączkowych
  Current state of production and use of leguminous crops
Florek J., Czerwińska-Kayzer D., Jerzak M.A.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 45–55 Pełny tekst (Full text) PDF

Reakcja łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) na zróżnicowaną ilość wysiewu nasion  Reakcja łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) na zróżnicowaną ilość wysiewu nasion
  The reaction of blue lupin (Lupinus angustifolius L.) to the varied amount of seed sowing
Jarecki W., Bobrecka-Jamro D.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 56–62 Pełny tekst (Full text) PDF

 Porażenie nasion łubinu wąskolistnego znajdujących się w obrocie komercyjnym przez grzyby chorobotwórcze i saprotroficzne  Porażenie nasion łubinu wąskolistnego znajdujących się w obrocie komercyjnym przez grzyby chorobotwórcze i saprotroficzne
  Infestation of commercial seed lots of narrow-leafed lupin by pathogenic and saprotrophic fungi
Jędryczka M., Kaczmarek J.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 63–69 Pełny tekst (Full text) PDF

Mapowanie genetyczne markerów STS w genomie łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i ich analiza funkcjonalna  Mapowanie genetyczne markerów STS w genomie łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i ich analiza funkcjonalna
  Genetic mapping of STS markers in narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.) genome and their functional annotation
Kamel K., Kroc M., Święcicki W.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 70–77 Pełny tekst (Full text) PDF

Optymalizacja procesu fermentacji nasion łubinu wąskolistnego za pomocą drożdży Saccharomyces cerevisiae w kierunku maksymalizacji produkcji białka w uzyskanym produkcie  Optymalizacja procesu fermentacji nasion łubinu wąskolistnego za pomocą drożdży Saccharomyces cerevisiae w kierunku maksymalizacji produkcji białka w uzyskanym produkcie
  Optimization of fermentation conditions for blue lupin seeds using the yeast Saccharomyces cerevisiae towards maximizing the production of protein
Kasprowicz-Potocka M., Borowczyk P., Gulewicz P., Zaworska A., Frankiewicz A.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 78–86 Pełny tekst (Full text) PDF

Poszukiwanie polimorficznych markerów zdefiniowanych sekwencyjnie w populacji grochu Carneval x MP1401  Poszukiwanie polimorficznych markerów zdefiniowanych sekwencyjnie w populacji grochu Carneval x MP1401
  Searching for polymorphic sequence-defined markers in the pea population Carneval x MP1401
Knopkiewicz M., Gawłowska M., Święcicki W.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 87–94 Pełny tekst (Full text) PDF

Plonowanie oraz kształtowanie się składowych plonu i powierzchni asymilacyjnej łanu wybranych odmian bobiku w zależności od sposobu ochrony roślin  Plonowanie oraz kształtowanie się składowych plonu i powierzchni asymilacyjnej łanu wybranych odmian bobiku w zależności od sposobu ochrony roślin
  Yield and yield components formation and canopy assimilation area of selected cultivars of faba bean depending on the method of plant protection
Kulig B., Oleksy A., Kołodziejczyk M., Lorenc-Kozik A., Frąk P., Sikora A.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 95–105 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ systemów uprawy roli pod groch na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby  Wpływ systemów uprawy roli pod groch na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby
  Impact of tillage systems for pea production on physical, chemical and microbiological soil properties
Małecka I., Swędrzyńska D., Blecharczyk A., Dytman-Hagedorn M.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 106–116 Pełny tekst (Full text) PDF

Kwasy fenolowe w nasionach łubinu żółtego kiełkujących w roztworach jasmonianu metylu  Kwasy fenolowe w nasionach łubinu żółtego kiełkujących w roztworach jasmonianu metylu
  Phenolic acids in yellow lupin seeds germinating in methyl jasmonate solutions
Nitkiewicz B., Zalewski K., Czaplicki S.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 117–124 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena plonowania grochu siewnego (Pisum sativum L.) w różnych rejonach Polski  Ocena plonowania grochu siewnego (Pisum sativum L.) w różnych rejonach Polski
  Evaluation of pea (Pisum sativum L.) yielding at different regions of Poland
Podleśny J., Bieniaszewski T.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 125–135 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ międzyplonów z gorczycy białej i żyta ozimego oraz Rhizobium leguminosarum i izoflawonoidów na zawartość Nmin w profilu glebowym oraz nodulację i zaopatrzenie roślin grochu siewnego w azot   Wpływ międzyplonów z gorczycy białej i żyta ozimego oraz Rhizobium leguminosarum i izoflawonoidów na zawartość Nmin w profilu glebowym oraz nodulację i zaopatrzenie roślin grochu siewnego w azot
  Effect of white mustard and winter rye intercrops, Rhizobium leguminosarum and isoflavones on the content of Nmin in soil profiles as well as nodulation and supply of pea plant in nitrogen
Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 136–148 Pełny tekst (Full text) PDF

Materiały kolekcyjne lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) – ocena zróżnicowania wewnątrzgatunkowego w kontekście ich pochodzenia geograficznego  Materiały kolekcyjne lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) – ocena zróżnicowania wewnątrzgatunkowego w kontekście ich pochodzenia geograficznego
  Variability of traits of grass pea accessions (Lathyrus sativus L.) in context of their geographical origin
Rybiński W., Bocianowski J., Starzycki M., Starzycka E.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 149–159 Pełny tekst (Full text) PDF

Wartość odżywcza nasion łubinu wąskolistnego  Wartość odżywcza nasion łubinu wąskolistnego
  Nutritive value of blue lupin seeds
Stanek M., Bogusz J., Sobotka W., Bieniaszewski T.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 160–166 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ odmiany łubinu wąskolistnego w mieszankach pełnoporcjowych uzupełnionych aminokwasami na strawność składników pokarmowych i bilans azotu u tuczników   Wpływ odmiany łubinu wąskolistnego w mieszankach pełnoporcjowych uzupełnionych aminokwasami na strawność składników pokarmowych i bilans azotu u tuczników
  Impact of blue lupin seeds complemented with aminoacids in complete feeds for finishers on the digestibility of nutritive components and nitrogen balance
Stanek M., Bogusz J., Bieniaszewski T.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 167–173 Pełny tekst (Full text) PDF

Przydatność nowych rodów grochu siewnego (<I>Pisum sativum</I> L.) do uprawy w warunkach Podkarpacia  Przydatność nowych rodów grochu siewnego (Pisum sativum L.) do uprawy w warunkach Podkarpacia
  Suitability of new strains of pea (Pisum sativumL.) for cultivation in Podkarpacie province
Szpunar-Krok E., Bobrecka-Jamro D., Buczek J., Noworól M.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 174–182 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ roku zbioru nasion soi (Glycine max L. Merrill) na akumulację żelaza z roztworów FeSO4  Wpływ roku zbioru nasion soi (Glycine max L. Merrill) na akumulację żelaza z roztworów FeSO4
  Effect of soybean seeds year harvest (Glycine max L. Merrill) on iron accumulation from FeSO4 solutions
Zielińska-Dawidziak M., Nawracała J., Piasecka-Kwiatkowska D., Król E., Staniek H., Krejpcio Z.
  Fragm. Agron. 29 (4) 2012, 183–193 Pełny tekst (Full text) PDF