Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 24, No. 3 (2007)

 Program rolnośrodowiskowy a bilansowanie środków pieniężnych w gospodarstwie  Program rolnośrodowiskowy a bilansowanie środków pieniężnych w gospodarstwie
  Agri-environmental program and balance of cash in farm
Bereżnicka J.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 11–17 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena implementacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych w Wielkopolsce   Ocena implementacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych w Wielkopolsce
  Evaluating the implementation of agri-environmental programs in Wielkopolska
Bieńkowski J.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 18–26 Pełny tekst (Full text) PDF

 Bioróżnorodność chwastów w pszenicy ozimej w zależności od wieloletniego nawożenia i systemu następstwa roślin  Bioróżnorodność chwastów w pszenicy ozimej w zależności od wieloletniego nawożenia i systemu następstwa roślin
  Long-term fertilization and cropping systems effects on weed biodiversity in winter wheat
Blecharczyk A., Małecka I., Zawada D., Sawinska Z.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 27–33 Pełny tekst (Full text) PDF

 	Plonowanie odmian jęczmienia ozimego w warunkach zróżnicowanej technologii uprawy  Plonowanie odmian jęczmienia ozimego w warunkach zróżnicowanej technologii uprawy
  Yielding of winter barley cultivars in diversified crop production conditions
Chrzanowska-Drożdż B., Kaczmarek K.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 34–40 Pełny tekst (Full text) PDF

Industrialny i społecznie zrównoważony kierunek przeobrażeń wspólnej polityki rolnej i obszarów wiejskich  Industrialny i społecznie zrównoważony kierunek przeobrażeń wspólnej polityki rolnej i obszarów wiejskich
  Industrial and sustainable direction of changing common agricultural policy and rural area
Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 41–54 Pełny tekst (Full text) PDF

Zmiany we florze chwastów segetalnych w latach 1993–2005 zagrożonych na rędzinie brunatnej wyżyny miechowskiej  Zmiany we florze chwastów segetalnych w latach 1993–2005 zagrożonych na rędzinie brunatnej wyżyny miechowskiej
  Changes of segetal weed flora in the years 1993–2005 threatened on brown rendzina of małopolska upland
Dąbkowska T., Łabza T., Krańska A.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 55–61 Pełny tekst (Full text) PDF

 Rekultywacja gleb i ochrona roślin na obszarach objętych oddziaływaniem Huty Miedzi   Rekultywacja gleb i ochrona roślin na obszarach objętych oddziaływaniem Huty Miedzi "Głogów"
  Agriculture management and plant protection problems on areas influenced by industry emissions
Dopierała U., Remlein-Starosta D., Rosada J.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 62–70 Pełny tekst (Full text) PDF

Zrównoważony rozwój we współczesnych systemach rolnictwa  Zrównoważony rozwój we współczesnych systemach rolnictwa
  Sustainable development in contemporary agriculture systems
Dubas A.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 71–75 Pełny tekst (Full text) PDF

Uściślenie norm nawożenia chmielu w oparciu o pobranie składników i współczynniki bilansowe  Uściślenie norm nawożenia chmielu w oparciu o pobranie składników i współczynniki bilansowe
  Precisioning of hop fertilization rates based on nutrient uptake and balance coefficients
Dwornikiewicz J.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 76–83 Pełny tekst (Full text) PDF

 Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju rolnictwa w krajach europejskich  Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju rolnictwa w krajach europejskich
  Theory and practice of the sustainable development of agriculture in European Countries
Fotyma M., Krasowicz S.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 84–101 Pełny tekst (Full text) PDF

 Podział zysku a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw agrobiznesu  Podział zysku a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw agrobiznesu
  Profit share and balanced development of agro business
Franc-Dąbrowska J.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 102–109 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ sposobu i częstotliwości użytkowania na plon i trwałość lucerny mieszańcowej w mieszankach wielogatunkowych  Wpływ sposobu i częstotliwości użytkowania na plon i trwałość lucerny mieszańcowej w mieszankach wielogatunkowych
  Effect of utilization frequency on the yield and persistence of lucerne grown in multispecific mixtures
Gaweł E.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 110–120 Pełny tekst (Full text) PDF

 Pozostałości środków ochrony roślin w polskich płodach rolnych pochodzących z różnych systemów gospodarowania  Pozostałości środków ochrony roślin w polskich płodach rolnych pochodzących z różnych systemów gospodarowania
  Pesticide residues in polish crops of different production systems origin
Gnusowski B., Nowacka A.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 121–125 Pełny tekst (Full text) PDF

Zagrożenie Bałtyku eutrofizacją w świetle bilansu składników pokarmowych  Zagrożenie Bałtyku eutrofizacją w świetle bilansu składników pokarmowych
  Baltic sea eutrofication and nutrients balances
Granstedt A., Tyburski J., Kooker W., Stalenga J.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 126–135 Pełny tekst (Full text) PDF

Homeostaza żywieniowa a odporność roślin uprawnych na stresy biotyczne  Homeostaza żywieniowa a odporność roślin uprawnych na stresy biotyczne
  Nutritional homeostasis and plant crops resistance to biotic stresses
Grzebisz W., Barłóg P., Waszak M., Łukowiak R.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 136–143 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ zróżnicowanej częstotliwości koszenia i nawożenia azotem na zmiany składu botanicznego, plonowanie i wartość paszową runi łąkowej  Wpływ zróżnicowanej częstotliwości koszenia i nawożenia azotem na zmiany składu botanicznego, plonowanie i wartość paszową runi łąkowej
  The effect of differntited frequency of cutting and nitrogen fertilization on botanical composition changes, yielding and fodder value of meadow sward
Grzegorczyk S., Alberski J., Olszewska M.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 144–150 Pełny tekst (Full text) PDF

Kształtowanie się zbiorowisk w ekosystemach śródleśnych siedlisk podmokłych  Kształtowanie się zbiorowisk w ekosystemach śródleśnych siedlisk podmokłych
  Development of communities in ecosystems of mid-forest wet sites
Grzelak M., Janyszek M., Janyszek S., Kaczmarek Z.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 151–156 Pełny tekst (Full text) PDF

Przemysłowe źródła zagrożeń środowiska z produkcji miedzi w aspekcie rolnictwa zrównoważonego   Przemysłowe źródła zagrożeń środowiska z produkcji miedzi w aspekcie rolnictwa zrównoważonego
  The industrial source definition of the environment hazards considering sustainable agriculture
Grzesiak P.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 157–165 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ sposobów uprawy roli i odchwaszczania na plonowanie ziemniaka  Wpływ sposobów uprawy roli i odchwaszczania na plonowanie ziemniaka
  The influence of soil tillage systems and weed control methods on the yielding of potato
Gugała M., Zarzecka K., Rymuza K.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 166–173 Pełny tekst (Full text) PDF

Reakcja mieszanek pastwiskowych z różnym udziałem koniczyny białej na warunki siedliskowe   Reakcja mieszanek pastwiskowych z różnym udziałem koniczyny białej na warunki siedliskowe
  Response of pasture mixtures with different percentage of white clover on habitat conditions
Harasim J., Staniak M.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 174–180 Pełny tekst (Full text) PDF

 Technologie uprawy i przerobu lnu i konopi w warunkach zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa polskiego  Technologie uprawy i przerobu lnu i konopi w warunkach zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa polskiego
  The technologies of fibrous crops (flax and hemp) growing and processing in sustainable and multifunctional development of agriculture
Heller K.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 181–186 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ sposobów uprawy roli na nakłady energetyczne i plonowanie pszenżyta ozimego   Wpływ sposobów uprawy roli na nakłady energetyczne i plonowanie pszenżyta ozimego
  The effect of tillage system on energy input and yielding of winter triticale
Idkowiak M., Kordas L.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 187–191 Pełny tekst (Full text) PDF

 Syntetyczna ocena zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych   Syntetyczna ocena zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych
  Synthetic assessment of sustainable development of farms
Jankowiak J., Bieńkowski J.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 192–204 Pełny tekst (Full text) PDF

	Różnorodność upraw polowych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego   Różnorodność upraw polowych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Diversity of field crops in the Kujawy and Pomorze province
Jaskulski D., Jaskulska I.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 205–212 Pełny tekst (Full text) PDF

 Przyrodnicze podstawy ochrony ekosystemów rolniczych  Przyrodnicze podstawy ochrony ekosystemów rolniczych
  The natural basics of agro-ecosystems protection
Kędziora A.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 213–223 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ różnych sposobów przywracania gleb odłogowanych do użytkowania rolniczego na glebowy bank nasion  Wpływ różnych sposobów przywracania gleb odłogowanych do użytkowania rolniczego na glebowy bank nasion
  Effect of various methods of restoring fallow soils to agricultural use on soil weed seedbank
Kordas L., Kaus A., Faltyn U.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 224–231 Pełny tekst (Full text) PDF

Oddziaływanie niektórych zabiegów agrotechnicznych na brodawkowanie soi   Oddziaływanie niektórych zabiegów agrotechnicznych na brodawkowanie soi
  Influence of selected agrotechnological operation on soybean noduling
Korsak-Adamowicz M., Starczewski J., Dopka D.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 232–237 Pełny tekst (Full text) PDF

Efektywność nawożenia azotem pszenicy ozimej w zależności od sposobu uprawy roli   Efektywność nawożenia azotem pszenicy ozimej w zależności od sposobu uprawy roli
  Effectiveness nitrogen fertilization of winter wheat depending on tillage systems
Koziara W., Sulewska H., Panasiewicz K.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 238–244 Pełny tekst (Full text) PDF

 Nowe możliwości ochrony roślin przed szkodliwymi ślimakami (Gastropoda: Pulmonata)   Nowe możliwości ochrony roślin przed szkodliwymi ślimakami (Gastropoda: Pulmonata)
  New possibilities for protecting plants against harmful slugs (Gastropoda: Pulmonata)
Kozłowski J., Kozłowska M.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 245–251 Pełny tekst (Full text) PDF

Technologia uprawy buraka cukrowego z zastosowaniem mikrodawek herbicydów w zrównoważonym rolnictwie  Technologia uprawy buraka cukrowego z zastosowaniem mikrodawek herbicydów w zrównoważonym rolnictwie
  Sugar beet cultivation technology with herbicide micro-rates program in sustainable agriculture
Krawczyk R., Kaczmarek S., Kierzek R.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 252–257 Pełny tekst (Full text) PDF

Użytkowanie a walory przyrodnicze zbiorowisk łąkowych  Użytkowanie a walory przyrodnicze zbiorowisk łąkowych
  Utilisation and natural values of meadow communities
Kryszak J., Kryszak A.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 258–267 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ sposobów uprawy roli i zróżnicowanego nawożenia organicznego stosowanych pod burak cukrowy na wybrane właściwości gleby   Wpływ sposobów uprawy roli i zróżnicowanego nawożenia organicznego stosowanych pod burak cukrowy na wybrane właściwości gleby
  The effect of tillage methods of sugar beet and organic fertilization on selected phisical soil properties
Kuc P.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 268–274 Pełny tekst (Full text) PDF

  Ocena obciążenia agro-ekosystemów na podstawie bilansu składników biogennych   Ocena obciążenia agro-ekosystemów na podstawie bilansu składników biogennych "u wrót" w wybranych gospodarstwach Wielkopolski
  Estimation of agro-ecosystems loud based on farm gate nutrients balance in selected farms of Wielkopolska region
Kupiec J.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 275–282 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ sposobu użytkowania strefy przybrzeżnej jeziora na jakość wód gruntowych  Wpływ sposobu użytkowania strefy przybrzeżnej jeziora na jakość wód gruntowych
  Effect of system management in the buffer zone of the lake on groundwater quality
Ławniczak E.A., Zbierska J.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 283–291 Pełny tekst (Full text) PDF

  Ocena plonowania kukurydzy w zależności od sposobu przygotowania roli i metody określenia dawki nawożenia azotem w warunkach monokultury i zmianowania  Ocena plonowania kukurydzy w zależności od sposobu przygotowania roli i metody określenia dawki nawożenia azotem w warunkach monokultury i zmianowania
  Evaluation of yielding of maize depending on pre-sowing soil cultivation and method of nitrogen doses in conditions of monoculture and crop rotation
Machul M., Księżak J.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 292–299 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ następstwa i uprawy roli na fizyczne właściwości gleby, porażenie przez choroby oraz plonowanie jęczmienia jarego   Wpływ następstwa i uprawy roli na fizyczne właściwości gleby, porażenie przez choroby oraz plonowanie jęczmienia jarego
  Effect of cropping and tillage systems on soil physical properties, plant pathogens and yield of spring barley
Małecka I., Blecharczyk A., Sawinska Z.
  Fragm. Agron. 24 (3) 2007, 300–307 Pełny tekst (Full text) PDF